Лоялна програма Casa Bella

От 05.08.2019г стартира програма за лоялност „Casa Bella Всеки е фен с чаша“.
Инициативата продължава до 31.10.2019г и е предназначена за юридически лица, търговски партньори на Оргахим АД и търговските патрньори на дистрибуторите на Оргахим АД.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ

„Casa Bella Всеки е фен с чаша“

Понятия

ПРОГРАМА – е програма на ОРГАХИМ, организатор и изпълнител, по която е ОРГАХИМ АД със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „Трети март“ 21(по-долу наричан «ОРГАХИМ») и съгласно която Участниците натрупват Бонус-точки, които им дават възможност да получат определените в програмата артикули безплатно като подарък. Лоялната програма стартира на 05.08.2019 и продължава до 31.10.2019.

УЧАСТНИК В ПРОГРАМАТА – е всеки Клиент на ОРГАХИМ, притежаващ КНИЖКА за събиране на точки, събрал необходимия минимален брой точки за участие и заявил желанието си да участва чрез представяне на КНИЖКАТА. Участието в Програмата се урежда с настоящите Общи Условия, определени от ОРГАХИМ. В програмата могат да се включат само юридически лица,  които са осъществили покупки директно от регионални складове на Оргахим, оторизирани дистрибутори на Оргахим и свързаните с тях магазини.

В програмата не могат да се включат:

-Дистрибуторите на ОРГАХИМ;

-Магазините на Дистрибуторите на ОРГАХИМ;

-Ключови клиенти – Бриколаж; Практикер ; Баумакс (ХоумМакс); Баухаус ; Практис ; Те Макс 

-Фирмени магазини на Оргахим;

-Служителите на ОРГАХИМ, служителите на дистрибуторите на ОРГАХИМ, и служителите в свързаните с тях магазини и членовете на техните семейства.

 

КНИЖКА за събиране на точки – е официалния документ, удостоверяващ събраните точки от всеки един участник в програмата.

Общи Условия

С включването в Програмата, Участникът декларира, че е запознат(а) и разбира условията и правилата на Програмата и се задължава да ги изпълнява. ОРГАХИМ има право едностранно да прави промени в условията и правилата на Програмата без предварително да уведомява за това Участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, което става с публикуването им в сайта www.orgachim.bg

Смята се, че Участник в Програмата, който продължава да използва своята книжка след публикуването на промените в сайта www.orgachim.bg, е запознат и е съгласен с направените промени в Условията и Правилата на Програмата. Събраните бонус точки не могат да се прехвърлят на друг Участник и не могат да бъдат предмет на спор от страна на Участника. Те не могат да се преобразуват в паричен еквивалент и да се предадат на Участника в брой.

Участие в Програмата

Участието в Програмата е доброволно и достъпно за всички Клиенти на ОРГАХИМ, притежаващи Книжка за събиране на точки. Клиентът може да реши във всеки един момент да прекрати събирането на точки и при желание да върне Книжката за събиране на точки на представител на ОРГАХИМ.

Продуктите, които могат да бъдат получени в съответствие с условията на настоящата програма са визуализирани в Книжката за събиране на точки.

Начисляване на Бонус-Точки

Всеки участник в Програмата натрупва Бонус-точките в резултат на осъществени покупки директно от  регионалните складове на ОРГАХИМ или чрез оторизираните дистрибутори на ОРГАХИМ и свързаните с тях магазини. Продуктите, при закупуването, на които се предоставят Бонус-точки са:

 

Ном. номер Наименование и разфасовка на продуктите
11-102089 Casa Bella емайллак гланц RAL 9016 650 мл
11-102090 Casa Bella емайллак гланц RAL 1015 650 мл
11-102091 Casa Bella емайллак гланц RAL 1018 650 мл
11-102092 Casa Bella емайллак гланц RAL 2010 650 мл
11-102093 Casa Bella емайллак гланц RAL 3002 650мл
11-102094 Casa Bella емайллак гланц RAL 3020 650 мл
11-102095 Casa Bella емайллак гланц RAL 5015 650мл
11-102629 Casa Bella емайллак гланц RAL 6018 650 мл
11-102100 Casa Bella емайллак гланц RAL 7046  650мл
11-102101 Casa Bella емайллак гланц RAL 8012 650 мл
11-102102 Casa Bella емайллак гланц RAL 8016 650 мл
11-102103 Casa Bella емайллак гланц RAL 9005 650 мл
11-102632 Casa Bella емайллак гланц RAL 8001 650 мл
11-102631 Casa Bella емайллак гланц RAL 6029 650 мл
11-102630 Casa Bella емайллак гланц RAL  6026 650 мл
11-102104 Casa Bella емайллак сатен БЯЛА 650мл
11-102105 Casa Bella емайллак сатен БЕЖОВА 650мл
11-102106 Casa Bella емайллак сатен ТЪМНОЖЪЛТА 650мл
11-102107 Casa Bella емайллак сатен ЧЕРВЕНА 650мл
11-102108 Casa Bella емайллак сатен ВИШНЕВА 650мл
11-102109 Casa Bella емайллак сатен СИНЯ 650мл
11-102110 Casa Bella емайллак сатен ТЪМНОЗЕЛЕНА 650мл
11-102111 Casa Bella емайллак сатен РЕЗЕДА 650мл
11-102112 Casa Bella емайллак сатен СВЕТЛОСИВА 650мл
11-102113 Casa Bella емайллак сатен ТЪМНОСИВА 650мл
11-102114 Casa Bella емайллак сатен МЛЕЧНОКАКАОВА 650мл
11-102115 Casa Bella емайллак сатен КАФЕ 650мл
11-102116 Casa Bella емайллак сатен МЛЕЧНОКАФЯВА 650мл
11-102117 Casa Bella емайллак сатен ТЪМНОКАФЯВА 650мл
11-102118 Casa Bella емайллак сатен ЧЕРНА 650мл
11-102125 Casa Bella емайллак гланц RAL 9016 2.5L
11-102126 Casa Bella емайллак гланц RAL 1015 2.5L
11-102127 Casa Bella емайллак гланц RAL 1018 2.5L
11-102128 Casa Bella емайллак гланц RAL 2010 2.5L
11-102129 Casa Bella емайллак гланц RAL 3002 2.5L
11-102130 Casa Bella емайллак гланц RAL 3020 2.5L
11-102131 Casa Bella емайллак гланц RAL 5015 2.5L
11-102132 Casa Bella емайллак гланц RAL 6001 2.5L
11-102635 Casa Bella емайллак гланц RAL 6018 2.5л
11-102638 Casa Bella емайллак гланц RAL 8001  2.5л
11-102637 Casa Bella емайллак гланц RAL 6029 2.5л
11-102636 Casa Bella емайллак гланц RAL 6026 2.5 л
11-102136 Casa Bella емайллак гланц RAL 7046 2.5L
11-102137 Casa Bella емайллак гланц RAL 8012 2.5L
11-102138 Casa Bella емайллак гланц RAL 8016 2.5L
11-102139 Casa Bella емайллак гланц RAL 9005 2.5L
11-102140 Casa Bella емайллак сатен БЯЛА 2.5L
11-102141 Casa Bella емайллак сатен БЕЖОВА 2.5L
Ном. номер Наименование и разфасовка на продуктите
11-102142 Casa Bella емайллак сатен ТЪМНОЖЪЛТА 2.5L
11-102143 Casa Bella емайллак сатен ЧЕРВЕНА 2.5L
11-102144 Casa Bella емайллак сатен ВИШНЕВА 2.5L
11-102145 Casa Bella емайллак сатен СИНЯ 2.5L
11-102146 Casa Bella емайллак сатен ТЪМНОЗЕЛЕНА 2.5L
11-102147 Casa Bella емайллак сатен РЕЗЕДА 2.5L
11-102148 Casa Bella емайллак сатен СВЕТЛОСИВА 2.5L
11-102149 Casa Bella емайллак сатен ТЪМНОСИВА 2.5L
11-102150 Casa Bella емайллак сатен МЛЕЧНОКАКАОВА 2.5L
11-102151 Casa Bella емайллак сатен КАФЕ 2.5L
11-102152 Casa Bella емайллак сатен МЛЕЧНОКАФЯВА 2.5L
11-102153 Casa Bella емайллак сатен ТЪМНОКАФЯВА 2.5L
11-102154 Casa Bella емайллак сатен ЧЕРНА 2.5L

 

Натрупването на една Бонус-точка се осъществява при достигането на реализиран оборот не по-малко от 10лв с ДДС. Начисляването на по-голям брой Бонус-точки се реализира при оборот кратен на 10 (т.е. при примерен оборот от 100лв се начисляват 10 точки, при 120 лв. – 12 точки, при 129 лв. – 12 точки ). В програмата е включено едно ниво на бонус точки: 5 т. При събиране на 5т. клиентът има възможност да получи безплатно една от трите вида чаши за бира /наричана още продукт  или артикул/ представени в програмата.

Всеки участник в програмата може да използва броя на събраните бонус точки, за съответната чаша по негово желание.

Участниците събрали необходимия брой точки за получаване на определеният артикул от Книжката са

длъжни да уведомят представител на Оргахим  за желанието си да получат такъв артикул до 08.11.2019г.

Бонус-точките се предоставят на представител на ОРГАХИМ АД заедно с копие от документи за закупена стока.

Използване на Бонус-Точките

След като достигнат определени прагове на бонус-точки, клиентите могат да получат безплатно съответните продукти. За целта е необходимо да се предостави Книжката за събиране на точки на ОРГАХИМ.

ОРГАХИМ АД си запазва правото за допълнителна проверка, относно коректността на събраните Бонус-Точки.

Размяната на точки и заявката за получаване на избрания артикул може да бъде осъществена най-късно до 08.11.2019г., след което Книжки няма да бъдат приемани.

Предоставяне  на промо продуктите

Клиентът предоставя Книжката за събиране на точки на представител на ОРГАХИМ и попълва удостоверение с трите имена и телефон за връзка, в което заявява желание да получи безплатно  съответния продукт определен като подарък .  При наличие на заявения продукт Представител на „Оргахим“ АД ще се свърже с клиента, за да бъде уточнен начина на предаването му.

Артикулът, за който е разменена всяка книжка ще бъде доставен в срок до 15 /петнадесет/ работни дни и предаден на получателя. ОРГАХИМ си запазва правото едностранно да удължи упоменатия срок за предоставяне на предявения продукт при независещи от него фактори и странични явления.

Броят на предлаганите артикули за подарък – чаши е ограничен на 4000 броя.

 

Лични данни

С участието си в Програмата участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Програмата и за да използват правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Програмата и в частност за целите на маркетинга и предоставянето на спечелената награда.

С участието си в Програмата участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни, видео или интернет материали от Организатора за нуждите на Програмата като не се дължи заплащане от негова страна.

Всеки Участник има право да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни за целите на настоящата Програма или да оттегли само съгласието си личните му данни да бъдат използвани в печатни, видео или интернет материали като изпрати изрично искане до Възложителя на имейл адрес info@orgachim.bg.

Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

Организаторът поема задължението личните данни на участниците в играта да се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на играта.

Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в играта.

Всеки участник в играта, има право, съгласно ЗЗЛД да поиска:

  1. Да получи достъп до отнасящите се за него лични данни. Правото на достъп се осъществява с писмено заявление до Организатора;
  2. По всяко време да поиска от Организатора да: заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора. В случай на заличаване или блокиране на личните данни на участника, продължаване на участие в играта няма да бъде възможно;
  3. Да възрази пред Организатора срещу обработването на негови лични данни при наличието на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на участника се заличават;

4.Да упражни и други негови права съгласно ЗЗЛД.

За да упражни правата си по т. 1 – т. 4, участникът трябва да изпрати на адреса на ОРГАХИМ АД  на адрес гр. Русе, бул. „Трети март“ 21, писмено заявление до дирекция Маркетинги, което да съдържа: име, адрес (вкл. електронен адрес), други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитаната форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано, да има дата на подаването му и адрес за кореспонденция. Заявлението се отправя лично от физическото лице или от изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно. Организаторът разглежда заявлението и се произнася по него в 14-дневен срок от неговото подаване.

Прекратяване на кампанията

Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Програмата, като информира за това участниците чрез www.orgachim.bg или по друг начин, който намери за добре. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация, неустойка, търговска отстъпка или каквото и да е друго плащане за закупените продукти или извършени действия за участие в Кампанията.

Отговорност

С участието си в Програмата участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите Правила и да се съобразяват с тях и спазват техните клаузи и регулации.

Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Общи условия или за грешки при провеждане на Програмата поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон и неточности, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

Организаторът не носи отговорност спрямо, предоставил невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес или който не може да изпълни други приложими условия съгласно тези Общи условия.

Общи разпоредби

Настоящите Общи условия са достъпни на адрес www.orgachim.bg за периода на провеждане на Програмата.

За всички въпроси, неуредени с настоящите правила, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Кампанията, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 05.08.2019 г. и важат за целия период на провеждане на Програмата и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

С участието си в програмата участниците се съгласяват изцяло с настоящите условия и правила.

What can I do to resolve this mess. I am fairly frustrated at this point cause it feels like doctors dont help. levitra malaysia What can I do in terms of diet.

Leave a Reply

Този сайт използва модули за “бисквитки/ cookies”

Ние ги използваме, за да персонализираме съдържанието, да се свързваме със социалните мрежи и за да знаем колко хора ни посещават и от какво се интересуват. Ние споделяме информация за използването на нашия сайт също така и с нашите партньори от социалните медии, рекламата и анализите, които могат да ги комбинират с друга информация, която Вие предоставяте или която е била събрана в резултат от използването на нашия уебсайт.Политика за поверителност