Създаден през 2000-та година, Леко е най-разпознаваемият бранд на Оргахим АД в направление „Архитектурни бои“. Успехът му се дължи както на последователната и целенасочена стратегия за неговото развитие през годините, така и на ежедневната работа на екипа, отговорен за производството на богатата гама от висококачествени интериорни и екстериорни покрития в портфолиото на Леко.