Българска фирма с европейски облик

Оргахим АД – Русе е известна като една от най-големите и най-добре оборудвани химически компании в Югоизточна Европа, с дългогодишна история в производството на специализирани химикали и покрития, с модерни инсталации и значителни ресурси, използвани за разработването на нови продукти.

Кои сме ние

Ирина Мъндоиу, Групов Изпълнителен директор на Поликолор-Оргахим

Ирина Мъндоиу, новият Групов Изпълнителен директор на Поликолор – Оргахим:

Г-жа Мъндоиу има над 20 години опит в координирането на продажбите, дистрибуцията, производствените операции и маркетинговите стратегии. Заемала е поста заместник генерален директор в една от най-големите компании за млечни продукти в Румъния. Завършила е биология, след което специализира опазване на околната среда.

“Оргахим е компания, даваща възможност на много млади хора да навлязат в света на химията и да допринесат за развитието на химическата индустрия в региона.Мотивирани сме да открием нови пазари и да създаваме иновации, разчитайки на млад екип от професионалисти, инженер – химици и лаборатории за развойна дейност.Интегрираното производство – от производството на суровини до производството на крайни продукти – ни дава възможности за бързо израстване и адаптиране, предлагайки най – доброто на пазара. Това е нашето голямо предимство.” каза г-жа Мъндоиу.
 
Обединяването на работните процеси в групата Полоколор – Оргахим е първата задача, с която Ирина Мъндоиу ще се заеме: “Имаме много специфично производство на суровини в България и фабрики, произвеждащи продукти на водна основа както в България, така и в Румъния. Всички тези компании от групата трябва да се управляват по едни и същи правила, същевременно запазвайки своята идентичност.”
 

Ценности

Работа в екип

„С талант се печелят мачове, с екипна работа – първенства!“ Определение: Ние насърчаваме откритата комуникация и сътрудничество в нашата организация. Държим на сътрудничеството в нашата организация. Държим на споделянето на знания, технологии и най-добри практики с цел създаване на ползотворно взаимодействие от обединените усилия, силни страни и способности на всички нас.

Етично поведение

„Отнема по-малко време да свършим работата си по правилния начин, отколкото да обясним защо сме я свършили по грешния.“ Определение: Само когато спазваме правилата, закона, морала, отнасяме се справедливо с нашите служители и се придържаме на дългогодишната ни традиция на етично поведение, основаваща се на принципите на честността, почтеността и доверието, само тогава можем да получим уважението и възхищението на всички около нас.

Иновация

„Непостижими мечти, невъзможни технологии и недостижими граници за нас не съществуват.“ Определение: Ние се стремим да превърнем креативността на своите служители и партньори в добавена стойност по-бързо и по-добре от конкурентите си.

Качество

„Хората забравят колко бързо сме си свършили работата, но помнят колко добре сме я свършили.“ Определение: Ние постигаме нашите цели, отчитайки всички фактори във всички области, независимо колко са малки и незначителни, показвайки загриженост за всички аспекти от нашата работа, проверявайки внимателно процесите, правилата и резултатите.

Грижа за клиента

„Обслужване на клиенти“ не е отдел, а задължение за всички нас.“ Определение: Ние изграждаме дълготрайни взаимно изгодни отношения с нашите клиенти като им предоставяме отлично обслужване и непрекъснато повишаваме качеството и добавената стойност на нашите продукти и услуги чрез ефективни решения и печеливши нововъведения. Забележка: това се отнася както за външни, така и за вътрешни клиенти.

Социална отговорност

„Благоденствието на един от нас е свързано с благоденствието на всички нас.“ Определение: Ние осъзнаваме как нашият бизнес и нашата дейност влияят върху безопасността на служителите, опазването на околната среда и благоденствието на обществото.

Стремеж към съвършенство

„Съвършенството продава. Съвършенството печели. Съвършенството остава.“ Определение: Винаги се стремим да надхвърлим очакванията на нашите клиенти, колеги и акционери.

Работа в екип

„С талант се печелят мачове, с екипна работа – първенства!“ Определение: Ние насърчаваме откритата комуникация и сътрудничество в нашата организация. Държим на сътрудничеството в нашата организация. Държим на споделянето на знания, технологии и най-добри практики с цел създаване на ползотворно взаимодействие от обединените усилия, силни страни и способности на всички нас.

Етично поведение

„Отнема по-малко време да свършим работата си по правилния начин, отколкото да обясним защо сме я свършили по грешния.“ Определение: Само когато спазваме правилата, закона, морала, отнасяме се справедливо с нашите служители и се придържаме на дългогодишната ни традиция на етично поведение, основаваща се на принципите на честността, почтеността и доверието, само тогава можем да получим уважението и възхищението на всички около нас.

Иновация

„Непостижими мечти, невъзможни технологии и недостижими граници за нас не съществуват.“ Определение: Ние се стремим да превърнем креативността на своите служители и партньори в добавена стойност по-бързо и по-добре от конкурентите си.

Качество

„Хората забравят колко бързо сме си свършили работата, но помнят колко добре сме я свършили.“ Определение: Ние постигаме нашите цели, отчитайки всички фактори във всички области, независимо колко са малки и незначителни, показвайки загриженост за всички аспекти от нашата работа, проверявайки внимателно процесите, правилата и резултатите.

Грижа за клиента

„Обслужване на клиенти“ не е отдел, а задължение за всички нас.“ Определение: Ние изграждаме дълготрайни взаимно изгодни отношения с нашите клиенти като им предоставяме отлично обслужване и непрекъснато повишаваме качеството и добавената стойност на нашите продукти и услуги чрез ефективни решения и печеливши нововъведения. Забележка: това се отнася както за външни, така и за вътрешни клиенти.

Социална отговорност

„Благоденствието на един от нас е свързано с благоденствието на всички нас.“ Определение: Ние осъзнаваме как нашият бизнес и нашата дейност влияят върху безопасността на служителите, опазването на околната среда и благоденствието на обществото.

Стремеж към съвършенство

„Съвършенството продава. Съвършенството печели. Съвършенството остава.“ Определение: Винаги се стремим да надхвърлим очакванията на нашите клиенти, колеги и акционери.

История

Фирма Оргахим АД е създадена през далечната 1901 година. Това е началото на дълги години на просперитет, през които производството преминава и през икономически кризи, регионални и две световни войни. Непрестанно разширяващата се продуктова гама включва продукти в четири основни направления – за дома, за строителството, за индустрията и за авторепаратура, а регистрираните търговски марки на Оргахим АД са:  “Protecta”, “Mefisto”, “Леко”, „Хамелекон”, “Deko professional”, “Spirit”, “Casa Bella”, “Timmer“, “Klar Professional“, “Uber“.

Март, 1901

На 1.03.1901г. в Русенския търговски регистър Алберт Б. Искович регистрира търговска фирма „Алберт Б. Искович”, със седалище в Русе. Основният предмет на дейност се споменава като търговия с „бижутерийски стоки”. Следват няколко години на просперитет и едноличният собственик Алберт Искович търси начини да разшири своята дейност. На 1.01.1903г. Алберт Искович, заедно с Израел М. Леви, обединяват своите фирми и образуват сдружение под името „Алберт Б. Искович и Леви”. Като цели на сдружението двамата русенски търговци посочват общо -„търговия, агентура и комисионна”.

Февруари, 1907

Съвместното предприятие се развива добре в продължение на няколко години и увеличава капиталовата наличност. В началото на 1907г. сдружението закупува имот в с.Слатина край София и на 5 март с.г. открива своя софийски клон.

Март, 1909

На 3.04.1909г. фирмата „Искович и Леви” прераства в командитно събирателно дружество, заедно с едноличната търговска фирма на „Рафаел Камхи”, с договор за времетраене на дружеството четири години и девет месеца. Това е повратна точка в развитието на това сдружение. Съдружниците оставят на втори план търговските операции и се насочват основно към производство. Първата стъпка е закупуването на земя през октомври, в края на гр.Русе, с цел построяване на производствени мощности.

Април, 1910

В началото на 1910г. дружеството прави постъпки за разрешение за построяване на сгради с производствена цел. Същата година предприятието се ориентира към производството на бои и пасти за обувки.

1911

Построени са първите масивни производствени сгради, отговарящи на законовите норми установени по онова време, касаещи индустриалното производство.Основното производство на предприятията в Русе и Слатина, е насочено към химически продукти и метален амбалаж.

1912-1914

На „Изложение за състоянието на Русенски окръг” окръжният управител за промишленото развитие поставя предприятието „Искович и Леви” сред водещите фабрики в града.

1914-1923

Силна стопанска криза обхваща България, следствие на войните и следвоенните икономически отношения. Това обаче не се оказва пагубно за сдружението „Искович Леви”, въпреки че през 1920 г. Рафаел Камхи си оттегля капиталите. През 1921 г. Искович също се оттегля от дружествената фирма съвсем за кратко. След връщането му в дружеството, те правят още по-сериозни капиталовложения, със закупуване на още имоти и технологично усъвършенстване на производствените процеси в предприятията за амбалаж, бои, лакове и кремове.

1926

След преодоляване на следвоенната криза на 15.01.1926г., „Искович и Леви” сключват договор за покупка на химическа фабрика „Ималин” АД София. След което те сключват договор с немската фирма „Шемикъл фабрик Айзендрат” за правото да произвеждат и продават марките „Ималин” и „Екстралин”, които съдържат широка гама производни, като боя за обувки, емулсии за почистване на метали, подови масла и други.

Април,1928-1935

В края на 1928 и началото на 1929г. настъпват промени в правния статут на фирмата. Те подават заявление и пререгистрират командитното дружество в акционерно. Така се обединяват усилията на различните поколения и предприятието е едно от най-големите в Русе. Успяват да удовлетворят условията на Закона за насърчаване на местната индустрия и се възползват от неговите преференции в предприятията в Русе и София.

1936-1938

Умира съоснователят на фирмата Израел Леви. През 1938г. умира прокуриста Иван Пенчев. Два месеца по-късно избухва пожар, който унищожава документацията на дружеството. Независимо от тези обстоятелства предприятието продължава своето технологично обновление. На пазара излиза новата синтетична боя „Феролит против метална корозия”.

Септември,1939-1941

Русенското предприятие е дооборудвано и разполага с литография, варилня за лакове и безир, целулозно отделение, отделения за земни бои и лакове, маслобойна за ленено масло и опаковъчна. Изгражда се собствена вътрешна електропреносна мрежа. Предприятието притежава два пътнически автомобила „Мерцедес” и „Шевролет” и един мотор с кош. Военните действия в Европа променят рязко микроклимата за всички производствени и търговски фирми. Предприятията изпитват остър недостиг на вносни суровини. В средата на 1940г. общото събрание на „Искович и Леви” взема решение да се закрие фонда за ново машинно оборудване и да се разпредели като дивидент. През декември на с.г. членовете на управителния съвет Алберт Искович и Манол Искович, заедно със семействата си, напускат Бъгария и емигрират в САЩ.

Август,1942-1943

Поради особените изисквания на Закона за защита на нацията, управителният съвет пререгистрира наименованието на дружеството и го преименува на „Исковиц и Леви”. По-късно през 1943г. дяловете на лицата живеещи в „неприятелски” държави съгласно същия закон се „ариезират” т.е. преминават в ръцете на държавата, която става и основен акционер. Същата година стават съществени промени в управителния съвет и оперативното ръководство.

1944

На 18.06.1944г. на седемнадесетото редовно годишно събрание, се взема решение дружеството да се преименува на „Заводи за метали и химически произведения” АД, съответно на немски „Metall und Chemishe Werke”AG. През тази кризисна година дружеството изпитва остра нужда от недостиг на суровини за производството си. Въпреки това, то реализира добри финансови резултати.

1945

На 2.03.1945г. Предприятието се връща на бившите собственици, а на 21.07.1945г. се възстановява и наименованието на фирмата „Искович и Леви”.

1947-1950

Новата комунистическа власт национализира предприятието на 23.12.1947г., а на 16.09.1948г. преименува предприятието на Химически завод „Гаврил Генов”. През 1950г. са построени първите значими енергийни мощности-пароцентралата.

1951

Към ДХЗ „Гаврил Генов” преминава и бояджийската фабрика на Симон Хирш. В завода се популяризира рационализаторското движение и вече има значими предложения, с икономически ефект над 600 000лв., като се спира вноса на някои скъпоструващи суровини. Подобряват се рязко санитарно-хигиенните и битови условия на работа, в заводския стол се предлага безплатна храна.

1955-1956

Започва реконструкция на лаковото отделение. През 1956г. за пръв път след Втората световна война се изнася продукция в чужбина – в Турция и Египет. Изкуствените лакови смоли фигурират като редовна заводска продукция, постепенно се внедряват алкидните смоли. Създават се нови асортименти-автомобилни бои и емайллакове, електроизолационни лакове, „Балкид-52” и „Балкид-54” и много други.

1959-1963

Създава се отдел проучване, който в последствие прераства в „База за техническо развитие”. През 1962г. започва строителството на цех за карбоксиметилцелулоза(КМЦ) и на 1.05.1963г. е въведен в експлоатация. Приет е първият дългосрочен план за развитие до 1985г. Предприятието развива своята дейност на две индустриални площадки в Русе.

1965-1972

Започва реконструкция на Лаковия и Варилния цех, през 1967г. завършва строителството на цеха за Хаш киселина, а през 1969г. цеха за Железооксидни пигменти започва редовно производство. През февруари 1972г. започва основна реконструкция на цеховете от старата заводска площадка в западна промишлена зона.

1976-1979

Пуснати са в експлоатация модернизираните „Лаков и Варилен” цех. Завършва и строителството на цех „Ненаситени полиестерни смоли. През 1979г. започва редовно производство и цех „Фталов анхидрид”

1980-1989

Периода на 80-те години се характеризира със засилен стремеж към преоборудване и въвеждане на нови технологии, касаещи достигане качества на продукцията на световно ниво. Именно тези нововъведения определят и значителен ръст на износа и намаляване на вносните суровини. През 1982г. се сключва договор с “BASF” за закупуване на лиценз и внедряване на съвременна автоматизирана система за управление на технологичните процеси. Благодарение на тези нововъведения, се произвежда фталов анхидрид, отговарящ на световните изисквания за качество. От отпадъчните води се извлича малеинов анхидрит, като по този начин се спира вносът му. Закупена е и нова автоматична система за производство на амбалаж от ф. „Сабатие”, с което се спестяват значителни средства от външни доставки.

Февруари,1990-1995

Дружеството многократно променя своя правен статут. В началото се пререгистрира като дъщерно дружество на ДФ”Полихим” Девня, 1991г. е преобразувано на еднолично дружество с ограничена отговорност, а от 1993г. името на дружеството е променено от „Гаврил Генов” на „Оргахим” ЕООД. Две години по-късно то вече е еднолично акционерно дружество, а именно „Оргахим” ЕАД.

1996

През 1996г. със заповед на Министъра на промишлеността капиталът на дружеството е намален чрез обезсилване на 2054 акции. Дружеството е включено в списъка за приватизация с 25%, като държавата си запазва правото да управлява със 75%. През 1997г. дружеството вече е акционерно. 1998г. е повратна точка в развитието на дружеството, на 10.Х. се извършва цялостната му приватизация и то се управлява изцяло от частни капитали. Основен акционер е „Уайтбийм Холдингс Лимитид” със седалище – Малта собственост на „Поликолор” - Румъния.

2000-2003

След общата икономическа стагнация и неконтролируемият от държавата инфлационен процес, в годините 1996-1997г. „Оргахим” АД постепенно започва да възвръща своя производствен ритъм. Важни са стъпките, направени в годините 2001-2003г. по регистрацията на търговските марки: "Леко", „Хамелекон”, "Еманел", „Мефисто”,”Протекта”, „Интерин”. Дружеството изпълнява изискванията на множество международни стандарти ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, и притежава сертификати за регистрация.

2005-2008

Следват години на икомически растеж. Формират се търговски структури във всички големи градове на страната. На пазара успешно се утвърждава търговската марка „Леко”, наред с това започва и оборудването на магазинната мрежа в страната с тониращата система „Хамелекон”, която позволява тониране на интериорни и екстериорни бои и лакове. Постепенно се сформира екип, който налага продуктите за професионална употреба от серията „Деко профешънъл”. Изгражда се инсталация за производство на сухи строителни смеси. Разработени и внедрени са наложилите се на пазара декоративни мазилки, така се комплектова и ситемата за топлоизолация „DEKO THERM”. Фирмата получава сертификат за членство в световната инициатива „Отговорност и грижа” /Responsible Care/ на Българската камара на химическата промишленост. През 2007г. е реализиран и най-високият годишен стокооборот, пазарният дял в този сегмент достига почти 35%. Регистрирани са много нови търговски марки, вкючително и такива, които се предлагат за износ: “Dekocasa”, “Casa Bella”, “Spirit”, “AQUA”, “Deko Professional”, „Благо”, „Алутин”. Износът на продукция достига 60% от общия стокооборот.

2009- ДО СЕГА

В началото на 2009г. започват някои структурни промени, с които се цели оптимизация на производствените, търговски и обслужващи дейности. Прави се важна крачка при обновяване на производствените мощности, монтирана е нова автоматизирана инсталация за производство на вододисперсионни бои, заедно с автоматична пълначна система. Благодарение тези и много други подобрения, фирмата има възможност да посрещне нарасналите производствени нужди, след като приема изцяло производството на архитектурни бои и покрития от „Поликолор”-Румъния. Фирмата работи по много проекти свързани с оптимизирането на енергийната система, складовата база, подобряване на инфраструктурата и битовите и хигиенни условия на труд. Заводската площадка, производствените звена и административните сгради придобиват европейски вид.

2009- ДО СЕГА

Важна задача за „Оргахим” АД е опазването на природата и човека. В тази връзка като отговаря на последните изисквания на Директива 2004/42/ЕС на Европейския парламент и Съвета на Европа за намаляване на летливите органични съединения ЛОС(VOC), фирмата първа представя на пазара своята обновена продукция отговаряща на тези норми. На 1.03.2010г. стартира проекта EuroBioRef, координиран CNRS – Франция. „Оргахим” АД е един от 28-те партньори от 14 различни страни, участващи в него. Проектът се занимава с цялостния процес на трансформация на биомаса, от селскостопанска продукция, до сферата на крайните търговски продукти. „Оргахим” АД подпомага отбора на женския баскетбол в града „Дунав 8806”, който през 2011г. спечели купата на България. През същата година изпълнителният директор на „Оргахим” АД Акиле Бардели, получи от кмета на града Божидар Йотов грамота и почетен плакет за приноса в развитие на икономиката и активната подкрепа на спорта в града.

Предишна
Следваща

1901

Март, 1901

На 1.03.1901г. в Русенския търговски регистър Алберт Б. Искович регистрира търговска фирма „Алберт Б. Искович”, със седалище в Русе. Основният предмет на дейност се споменава като търговия с „бижутерийски стоки”. Следват няколко години на просперитет и едноличният собственик Алберт Искович търси начини да разшири своята дейност. На 1.01.1903г. Алберт Искович, заедно с Израел М. Леви, обединяват своите фирми и образуват сдружение под името „Алберт Б. Искович и Леви”. Като цели на сдружението двамата русенски търговци посочват общо -„търговия, агентура и комисионна”.

1907

Февруари, 1907

Съвместното предприятие в продължение на няколко години се развива добре и увеличава капиталовата наличност. В началото на 1907г. сдружението закупува имот в с.Слатина край София и на 5 март с.г. открива своя софийски клон.

1909

Март, 1909

На 3.04.1909г. фирмата „Искович и Леви” прераства в командитно събирателно дружество, заедно с едноличната търговска фирма на „Рафаел Камхи”, с договор за времетраене на дружеството четири години и девет месеца. Това е повратна точка в развитието на това сдружение. Съдружниците остават на втори план, търговските операции основно се насочват към производство. Първата стъпка е закупуването на земя през октомври в края на гр.Русе, с цел построяване на производствени мощности.

1910

Април, 1910

В началото на 1910г. дружеството прави постъпки за разрешение за построяване на сгради с производствена цел. Същата година предприятието се ориентира към производството на бои и пасти за обувки.

1911

1911

Построени са първите масивни производствени сгради, отговарящи на законовите норми установени по онова време, касаещи индустриалното производство.Основното производство на предприятията в Русе и Слатина, е насочено към химически продукти и метален амбалаж.

1912-14

1912-1914

На „Изложение за състоянието на Русенски окръг” окръжният управител за промишленото развитие поставя предприятието „Искович и Леви” сред водещите фабрики в града.

1914-23

1914-1923

Силна стопанска криза обхваща България, следствие на войните и следвоенните икономически отношения. Това обаче не се оказва пагубно за сдружението „Искович Леви”, въпреки че през 1920 г. Рафаел Камхи си оттегля капиталите. През 1921г. Искович също се оттегля от дружествената фирма съвсем за кратко. След връщането му в дружеството, те правят още по-сериозни капиталовложения ,със закупуване на още имоти и технологично усъвършенстване на производствените процеси в предприятията за амбалаж, бои, лакове и кремове.

1926

1926

След преодоляване на следвоенната криза на 15.01.1926г., „Искович и Леви” сключват договор за покупка на химическа фабрика „Ималин” АД София. След което те сключват договор с немската фирма „Шемикъл фабрик Айзендрат” за правото да произвеждат и продават марките „Ималин” и „Екстралин”, които съдържат широка гама производни, като боя за обувки, емулсии за почистване на метали, подови масла и други.

1928-35

Април,1928-1935

В края на 1928 и началото на 1929г. настъпват промени в правния статут на фирмата. Те подават заявление и пререгистрират командитното дружество в акционерно. Така се обединяват усилията на различните поколения и предприятието е едно от най-големите в Русе. Успяват да удовлетворят условията на Закона за насърчаване на местната индустрия и се възползват от неговите преференции в предприятията в Русе и София.

1936-38

1936-1938

Умира съоснователят на фирмата Израел Леви. През 1938г. умира прокуриста Иван Пенчев. Два месеца по-късно избухва пожар, който унищожава документацията на дружеството. Независимо от тези обстоятелства, предприятието продължава своето технологично обновление. На пазара излиза новата синтетична боя „Феролит против метална корозия”.

1939-41

Септември,1939-1941

Русенското предприятие е дооборудвано и разполага с литография, варилня за лакове и безир, целулозно отделение, отделения за земни бои и лакове, маслобойна за ленено масло и опаковъчна. Изгражда се собствена вътрешна електропреносна мрежа. Предприятието притежава два пътнически автомобила „Мерцедес” и Шевролет” и един мотор с кош. Военните действия в Европа променят рязко микроклимата за всички производствени и търговски фирми. Предприятията изпитват остър недостиг на вносни суровини. В средата на 1940г. общото събрание на „Искович и Леви” взема решение да се закрие фонда за ново машинно оборудване и да се разпредели като дивидент. През декември на с.г. членовете на управителния съвет Алберт Искович и Манол Искович, заедно със семействата си, напускат Бъгария и емигрират в САЩ.

1942-43

Август,1942-1943

Поради особените изисквания на Закона за защита на нацията, управителният съвет пререгистрира наименованието на дружеството и го преименува на „Исковиц и Леви”. По-късно през 1943г. дяловете на лицата, живеещи в „неприятелски” държави съгласно същия закон, се „ариезират” т.е. преминават в ръцете на държавата, която става и основен акционер. Същата година стават съществени промени в управителния съвет и оперативното ръководство.

1944

1944

На 18.06.1944г. на седемнадесетото редовно годишно събрание, се взема решение дружеството да се преименува на „Заводи за метали и химически произведения” АД, съответно на немски „Metall und Chemishe Werke”AG. През тази кризисна година дружеството изпитва недостиг на суровини за производството си. Въпреки това, то реализира добри финансови резултати.

1945

1945

На 2.03.1945г. предприятието се връща на бившите собственици а на 21.07.1945г., се възстановява и наименованието на фирмата „Искович и Леви”.

1947-50

1947-1950

Новата комунистическа власт национализира предприятието на 23.12.1947г., а на 16.09.1948г. преименува предприятието на Химически завод „Гаврил Генов”. През 1950г. са построени първите значими енергийни мощности-пароцентралата.

1951

1951

Към ДХЗ „Гаврил Генов” преминава и бояджийската фабрика на Симон Хирш. В завода се популяризира рационализаторското движение и вече има значими предложения, с икономически ефект над 600 000лв., като се спира вноса на някои скъпоструващи суровини. Подобряват се рязко санитарно-хигиенните и битови условия на работа, а в заводския стол се предлага безплатна храна.

1955-56

1955-1956

Започва реконструкция на лаковото отделение. През 1956г. за пръв път след Втората световна война, се изнася продукция в чужбина – в Турция и Египет. Изкуствените лакови смоли фигурират като редовна заводска продукция, постепенно се внедряват алкидните смоли. Създават се нови асортименти-автомобилни бои и емайллакове, електроизолационни лакове, „Балкид-52” и „Балкид-54” и много други.

1959-63

1959-1963

Създава се отдел проучване, който в последствие прераства в „База за техническо развитие”. През 1962г. започва строителството на цех за карбоксиметилцелулоза(КМЦ) и на 1.05.1963г. е въведен в експлоатация. Приет е първият дългосрочен план за развитие до 1985г. Предприятието развива своята дейност на две индустриални площадки в Русе.

1965-72

1965-1972

Започва реконструкция на Лаковия и Варилния цех, през 1967г. завършва строителството на цеха за Хаш киселина, а през 1969г. цеха за Железооксидни пигменти започва редовно производство. През февруари 1972г. започва основна реконструкция на цеховете от старата заводска площадка в западна промишлена зона.

1976-79

1976-1979

Пуснати са в експлоатация модернизираните „Лаков и Варилен” цех. Завършва и строителството на цех „Ненаситени полиестерни смоли. През 1979г. започва редовно производство и цех „Фталов анхидрид”.

1980-89

1980-1989

Периода на 80-те години се характеризира със засилен стремеж към преоборудване и въвеждане на нови технологии, касаещи достигане качества на продукцията на световно ниво. Именно тези нововъведения определят и значителен ръст на износа и намаляване на вносните суровини. През 1982г. се сключва договор с “BASF” за закупуване на лиценз и внедряване на съвременна автоматизирана система за управление на технологичните процеси. Благодарение на тези нововъведения, се произвежда фталов анхидрид отговарящ на световните изисквания за качество. От отпадъчните води се извлича малеинов анхидрит, като по този начин се спира вносът му. Закупена е и нова автоматична система за производство на амбалаж от ф. „Сабатие”, с което се спестяват значителни средства от външни доставки.

1990-95

Февруари,1990-1995

Дружеството многократно променя своя правен статут, в началото се пререгистрира като дъщерно дружество на ДФ”Полихим” Девня, 1991г. е преобразувано на еднолично дружество с ограничена отговорност, а от 1993г. името на дружеството е променено от „Гаврил Генов” на „Оргахим ЕООД”. Две години по-късно то вече е еднолично акционерно дружество, а именно „Оргахим”ЕАД.

1996

1996

През 1996г. със заповед на Министъра на пормишлеността капиталът на дружеството е намален чрез обезсилване на 2054 акции. Дружеството е включено в списъка за приватизация с 25%, като държавата си запазва правото да управлява със 75%. През 1997г. дружеството вече е акционерно. 1998г. е повратна точка в развитието на дружеството, на 10.Х. се извършва цялостната му приватизация и то се управлява изцяло от частни капитали. Основен акционер е „Уайтбийм Холдингс Лимитид” със седалище – Малта, собственост на „Поликолор” - Румъния.

2000-03

2000-2003

След общата икономическа стагнация и неконтролируемият от държавата инфлационен процес, в годините 1996-1997г. „Оргахим” АД постепенно започва да възвръща своя производствен ритъм. Важни са стъпките направени в годините 2001-2003г. по регистрацията на търговските марки: "Леко", „Хамелекон”, "Еманел", „Мефисто”,”Протекта”, „Интерин”. Дружеството изпълнява изискванията на множество международни стандарти ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, и притежава сертификати за регистрация.

2005-08

2005-2008

Следват години на икомически растеж. Формират се търговски структури във всички големи градове на страната. На пазара успешно се утвърждава търговската марка „Леко”, наред с това започва и оборудването на магазинната мрежа в страната с тониращата система „Хамелекон”, която позволява тониране на интериорни и екстериорни бои и лакове. Постепенно се сформира екип, който налага продуктите за професионална употреба от серията „Деко профешънъл”. Изгражда се инсталация за производство на сухи строителни смеси. Разработени и внедрени са наложилите се на пазара декоративни мазилки, така се комплектова и ситемата за топлоизолация „DEKO THERM”. Фирмата получава сертификат за членство в световната инициатива „Отговорност и грижа” /Responsible Care/ на Българската камара на химическата промишленост. През 2007г. е реализиран и най-високият годишен стокооборот, пазарният дял в този сегмент достига почти 35%. Регистрирани са много нови търговски марки вкючително и такива, които се предлагат за износ: “Dekocasa”, “Casa Bella”, “Spirit”, “AQUA”, “Deko Professional”, „Благо”, „Алутин”. Износът на продукция достига 60% от общия стокооборот.

2009- ДО СЕГА

2009- ДО СЕГА

В началото на 2009г. започват някои структурни промени, с които се цели оптимизация на производствените, търговски и обслужващи дейности. Прави се важна крачка при обновяване на производствените мощности, монтирана е нова автоматизирана инсталация за производство на вододисперсионни бои, заедно с автоматична пълначна система. Благодарение на тези и много други подобрения, фирмата има възможност да посрещне нарасналите производствени нужди, след като приема изцяло производството на архитектурни бои и покрития от „Поликолор”-Румъния. Фирмата работи по много проекти, свързани с оптимизирането на енергийната система, складовата база, подобряване на инфраструктурата и битовите и хигиенни условия на труд. Заводската площадка, производствените звена и административните сгради придобиват европейски вид.

2009- ДО СЕГА

2009- ДО СЕГА

Важна задача за „Оргахим” АД е опазването на природата и човека. В тази връзка като отговаря на последните изисквания на Директива 2004/42/ЕС на Европейския парламент и Съвета на Европа за намаляване на летливите органични съединения ЛОС(VOC), фирмата първа представя на пазара своята обновена продукция, отговаряща на тези норми. На 1.03.2010г. стартира проектът EuroBioRef, координиран CNRS – Франция. „Оргахим” АД е един от 28-те партньори от 14 различни страни, участващи в него. Проектът се занимава с цялостния процес на трансформация на биомаса, от селскостопанска продукция, до сферата на крайните търговски продукти. „Оргахим” АД подпомага отбора на женския баскетбол в града „Дунав 8806”, който през 2011г. спечели купата на България. През същата година изпълнителният директор на „Оргахим” АД Акиле Бардели получи от кмета на града Божидар Йотов грамота и почетен плакет за приноса в развитие на икономиката и активната подкрепа на спорта в града.

Предишна
Следваща

Група Поликолор – Оргахим

Група Поликолор-Оргахим е сформирана през август 1998г., след като Поликолор купува 51% от акциите от производството на бои, смоли и фталов анхидрид – Оргахим АД, България. Оргахим АД е създадена през 1901г. и държи доминираща позиция на пазара за бои в България. 

От 1998г. насам се поставя силен акцент върху маркетинговите и продажбени стратегии за развитие и подкрепяне на локалните марки.

На оперативно ниво дейността на Групата е насочена към увеличаване на продуктивността на производството, подобряване на качеството на продуктите и увеличаване на стойността на инвестициите.

Глобалната стратегия на Групата е да стане лидер на пазара за бои и смоли в Югоизточна Европа, чрез достигане на по-силна позиция на местния пазар и чрез разглеждане на възможности в Средния Изток и Русия.

Разгледайте сайта на Policolor тук.

Изпълнителен директор
Момчил Бояджиев

тел: +359 82 886210
факс: +359 82 886288

Мениджър "Маркетинг"
Емил Кунчев

тел: +359 82 886352
факс: +359 82 886226

Технически директор
Оана Фроноиу

тел: +359 82 886294

Мениджър продажби
"Индустриални
покрития"
Теодор Георгиев

тел: +359 82 886378
Мениджър"Ескпорт
архитектурни бои и
лакове"
Веселина Матеева

тел: + 359 82 886339
Мениджър IT
Борис Борисов

тел: + 35982886284
Отдел "Обслужване на клиенти"

тел: + 359 82 886241;
886311;886201;886273
факс: + 359 82 886257;
886280
Мениджър "Продажби
Смоли"
Елена Райкова

тел: + 359 82 886340
Технологична и
техническа поддръжка

тел: + 359 82 886222
tech.support@orgachim.bg
Технолог-консултант
Индустриални продукти
Лади Николов

тел: + 359 882 650378
Мениджър "Качество"
Борислав Анчев

тел: + 359 883 254 143
Главен счетоводител
Орлин Атанасов

тел: + 359 82 886290
Национален мениджър
"Продажби"
Николай Николов

тел: + 359 82 886211
факс: + 359 82 886267
Мениджър "Човешки ресурси
Венцислава Петрова

тел: + 359 82 886359
Изпълнителен директор на "Оргахим Резинс" и "Русе Кемикълс"
Разван Гарбур

тел: + 359 82 886340
Мениджър направление
"Фталов и малеинов
анхидрид"
Пламен Александров

тел: + 359 82 886429
факс: + 359 82 844091
Финансов директор
Андреа Астратиней

тел: + 359 82 886220
Мениджър Продажби "Авто покрития"
Валентин Василев
тел: + 359 882 650 488
Мениджър "Износ Индустриални и Подови Покрития"
Мариета Йорданова

тел: +359 82 886 390
Предишна
Следваща

Този сайт използва модули за “бисквитки/ cookies”

Ние ги използваме, за да персонализираме съдържанието, да се свързваме със социалните мрежи и за да знаем колко хора ни посещават и от какво се интересуват. Ние споделяме информация за използването на нашия сайт също така и с нашите партньори от социалните медии, рекламата и анализите, които могат да ги комбинират с друга информация, която Вие предоставяте или която е била събрана в резултат от използването на нашия уебсайт.Политика за поверителност