Техник КИП и А

Оргахим Резинс АД
Русе
Posted 5 месеца ago

Oсновни отговорности:

 • Планира, организира, осъществява оперативното ръководство и контролира изпълнението на процедурите в цех „Смоли” във връзка с управлението на средствата за контрол, измерване и изпитване;
 • Контролира осигуряването на необходимия надзор, експлоатацията и поддържането над КИП и А;
 • Следи за качеството на ремонта на системите и съоръженията за измерване и техническите средства за автоматизация;
 • Планира потребността от материали и резервни части, запасите и доставките им;
 • Следи за нововъведения в системите за автоматизация и средствата за измерване, планира и организира тяхното внедряване в цеха;
 • Сътрудничи при установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки и производствени аварии;
 • Взема участие при провеждането на встъпителния, периодичния и извънреден инструктаж в отдела;
 • Участва в разработването на инструкции за безопасност на труда при извършване на ремонтна дейност на КИП и А;
 • Съдейства на Мениджър поддръжка при подбора, повишаване на квалификацията и атестирането на подчинения персонал – техник КИП и А;

 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше техническо образование за предпочитане Автоматизация на производството;
 • Трудов стаж не по-малко от 3 години по специалността;
 • Придобита 2-ра или 3-та квалификационна група по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения;
 • Придобита квалификация за устройство и безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации;

 

Ние предлагаме:

 • Работа в утвърдена българска компания;
 • Отлично възнаграждение, обвързано с квалификацията, професионалния опит и постигнатите резултати;
 • Солиден социален пакет от придобивки;
 • Възможност за професионално развитие в международна среда;
 • Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Необходими документи:

 • Актуална автобиография
 • Препоръки (ако има такива)

 

За повече информация:

 • Десислава Ковачева – отдел Човешки ресурси
 • Телефон за връзка: 0882 650 480

 

  *Компанията не носи отговорност в случай на използване на информационните ресурси на сайта по нерегламентиран начин от трети недобросъвестни лица.

Job Features

Job CategoryПоддръжка

Apply Online

A valid email address is required.
*

За повече информация прочетете тук

Ако нямаш автобиография, можеш да я създадеш тук.