Търговски представител – Индустриални покрития

Оргахим АД
Пловдив
Posted 7 месеца ago

“ОРГАХИМ“ АД е една от най-големите химически компании в Югоизточна Европа със 119 годишна история в производството на бои, мазилки, лакове и смоли. Във връзка с разрастване на дейността си фирмата търси да назначи подходящ кандидат на длъжността:

Търговски представител – Индустриални покрития гр. Пловдив

Основни отговорности:

 • Работи за изпълнение на заложените цели и плановете за продажби чрез активно промотиране на индустриалните покрития в поверения му регион;
 • Активно работи за запазването на настоящите клиенти и за привличане на нови такива в поверените му пазари;
 • Консултира и презентира продукти, ценови листи, промоции и условия за предоставяне на професионални решения в сферата на индустриалните покрития;
 • Води търговски преговори, изготвя ценови оферти, подготвя и сключва договори с клиенти по определени в дружеството стандарти;
 • Определя потенциала на пазара и идентифицира възможностите за подобряване на взаимоотношенията с клиентите с цел повишаване на продажбите и удовлетвореността им;
 • Следи, събира и анализира данни и информация за конкуренцията на поверените му пазари;
 • Регулярно отчита реализираните продажби и резултатите от изпълнение на дейността си.

Изисквания към кандидатите:

 • Търговски опит в областта на лаково-бояджийските покрития – минимум 1 година;
 • Средно специално образование за предпочитане с икономическа или техническа насоченост;
 • Екипен играч с резултатно-ориентиран подход в работата;
 • Добри презентационни и комуникационни умения;
 • Добри умения за водене на преговори и справяне с възражения;
 • Шофьорска книжка- категория В, възможност за интензивни пътувания.

Ние предлагаме:

 • Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;
 • Мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Възможност за фирмено обучение и професионално развитие;
 • Служебен автомобил и мобилен телефон

Необходими документи:

 • Актуална автобиография;
 • Препоръки (ако има такива)

Ако Вие отговаряте на изискванията и желаете да се развивате в сферата на Продажбите, изпратете ни Ваша актуална автобиография. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю за работа. Конфиденциалността на предоставената от кандидатите информация е гарантирана в съответствие със законодателството. Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. „Оргахим“ АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Job Features

Job CategoryПродажби

Apply Online

*

За повече информация прочетете тук

Ако нямаш автобиография, можеш да я създадеш тук.