СКЛАДОВ СЛУЖИТЕЛ – КВ. ТРЕБИЧ /ГР. СОФИЯ/

Оргахим АД
София
Posted 3 седмици ago

“ ОРГАХИМ АД е една от най-големите и най-добре оборудвани химически компании в Югоизточна Европа с дългогодишна история в производството на смоли, химически продукти, бои, мазилки и лакове.

   

 

 

       СКЛАДОВ СЛУЖИТЕЛ – КВ. ТРЕБИЧ /ГР. СОФИЯ/

 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

 • Складира готова продукция по вид, партида и срок на годност с помощта на подемна складова техника и оборудване;
 • Следи за съответствието на изделията с данните в придружителните документи, както и за наличие на дефекти и щети по стоката;
 • Проследява срока на годност на изделията, както и количеството и качеството на наличността;
 • Окомплектова заявки към клиенти, съблюдавайки асортиментно наименование, партида, срок на годност и документи, с които трябва да бъде експедирана стоката
 • Извършва краен контрол за качественото окомплектоване на заявката;
 • Участва в провеждането на инвентаризации.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Средно / средно специално образование;
 • Организираност, бързина и спазване на срокове.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;
 • Мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Работна среда с добри практики и позитивна атмосфера.

Необходими документи:

 • Актуална автобиография

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. „Оргахим“ АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Job Features

Job CategoryУправление на веригата на доставките

Apply Online

*

За повече информация прочетете тук

Ако нямаш автобиография, можеш да я създадеш тук.