Шлосер

Русе Кемикълс АД
Русе
Posted 7 месеца ago

Основни отговорности:

 • Изпълнява различни шлосерски операции, свързани с извършвания ремонт; разглобяване на възли и несложни механизми, промиване на детайлите им, маркиране, подреждане, сортиране, коригиране и подготовката им за монтаж;
 • Демонтира, разглобява, дефектова, сглобява и монтира отделни възли, механизми, машини и съоръжения;
 • Изработва резервни части и оборудване;
 • Отразява междуремонтния преглед и поддръжка в съответните оперативни журнали;
 • Прави системни проверки за механичната точност на оборудването при изпълнение на отделните операции.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Средно специално образование – техническа специалност /електрически инсталации / електрообзавеждане в производството;
 • Професионален опит не се изисква;
 • За предимство се счита:
 • –  Минимум 3 месеца професионална практика в производствена среда;
 • –  Придобита степен на правоспособност за заваряване;
 • – Придобита квалификация за безопасна експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ;
 • –  Придобита квалификация за безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане;
 • Монтаж на производствено и електрическо оборудване. Работа с техническа документация.

 

Ние предлагаме:

 • Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;
 • Мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Възможност за фирмено обучение и последващи квалификации.

 

Необходими документи:

 • Актуална автобиография
 • Препоръки(ако има такива)

 

За повече информация:

 • Десислава Ковачева- отдел Човешки ресурси
 • Телефон за връзка: 0882 650 480

 

  *Компанията не носи отговорност в случай на използване на информационните ресурси на сайта по нерегламентиран начин от трети недобросъвестни лица.

Job Features

Job CategoryПоддръжка

Apply Online

A valid email address is required.
*

За повече информация прочетете тук

Ако нямаш автобиография, можеш да я създадеш тук.