R&D Технолог

Оргахим АД
Русе
Posted 6 месеца ago

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Участва в разработването и реализацията на технологични програми;
 • Разработва и внедрява в производството нови конкурентноспособни изделия и технологии;
 • Изготвя пълна технологична документация за разработваните изделия и технологии и качеството на произвежданите продукти – инструкции, норми, спецификации и др. Прави предложения за промени;
 • Съдейства и участва при разработване на предложения по усъвършенстване технологиите за производство и на произведените продукти;
 • Участва в анализирането и решаването на проблемите, свързани с действащите технологии и качеството на произвежданите продукти;
 • Дава технологични решения за използване на алтернативни суровини и материали в произвеждани изделия;
 • Съдейства с техническа и друга информация за маркетинговото и рекламно осигуряване на произвеждани продукти.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше образование, степен Бакалавър и/или Магистър за предпочитане с химическа насоченост – Инженерна химия; Химични технологии; Индустриална химия;
 • Опит на сходна длъжност в компания от химическата индустрия;
 • Отлично познаване на бизнес процесите в химичната промишленост;
 • Владеенето на английски език се счита за сериозно предимство;
 • Много добри компютърни умения (MS Office);
 • Асертивност, внимание към детайла и иновативно мислене.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;
 • Мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Възможност за фирмено обучение и последващи квалификации.

 

Необходими документи:

 • Актуална автобиография
 • Препоръки(ако има такива)

 

За повече информация:

 • Десислава Ковачева- отдел Човешки ресурси
 • Телефон за връзка: 0882 650 480

Job Features

Job CategoryИзследване, развитие и контрол на качеството

Apply Online

A valid email address is required.
*

За повече информация прочетете тук

Ако нямаш автобиография, можеш да я създадеш тук.