Производствен технолог

Оргахим АД
Русе
Posted 4 месеца ago

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

 • Участва при внедряването на нови технологии в производството и в проекти за усъвършенстване на съществуващите технологии;
 • Ръководи дейността по ефективното протичане на технологичните процеси при производството на мазилки, водни, алкидни и авто бои. Дава указания за методите на работа, последователността на операциите, контролира тяхното изпълнение и натоварването на оборудването;
 • Ръководи и контролира на технологичния процес на производство в съответствие с проектната, техническата и технологична документация.
 • Осъществява ежедневен оперативен контрол по координация на работата на производствените звена и определя натоварването, пускането и спирането на машините от налагащите се изменения на производствената програма;
 • Организира дейности и ръководи проекти, свързани с оптимизиране на производствената дейност на дружеството;
 • Одобрява документи и инструкции, свързани с производствената дейност – технически и технологични регламенти; работни инструкции и др. подобни;
 • Контролира анализите на всички етапи от производството и при отклонения взема мерки за влизането им в нормите на технологичния режим.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Позиция в утвърдена и стабилна компания.
 • Атрактивно трудово възнаграждение.
 • Солиден социален пакет от придобивки.
 • Фирмено обучение и възможност за кариерно развитие.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ за предпочитане с химическа насоченост;
 • Професионален опит – минимум 3 години опит на подобна длъжност в производствена компания;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Владеене на английски език на работно ниво;
 • Умения за приоритизиране и управление на времето;
 • Умения за вземане на решения;
 • Умения за работа с хора.

 

Необходими документи:

 • Актуална автобиография
 • Препоръки(ако има такива)

 

За повече информация:

 • Десислава Ковачева- отдел Човешки ресурси
 • Телефон за връзка: 0882 650 480

Job Features

Job CategoryПроизводство

Apply Online

A valid email address is required.
*

За повече информация прочетете тук

Ако нямаш автобиография, можеш да я създадеш тук.