Оператор въвеждане на данни (кв. Требич)

Оргахим АД
София
Posted 1 месец ago

Основни отговорности:

 • Въвежда и експортира данни в информационната система за управление ORACLE;
 • Регистрира процеси и изготвя справки, касаещи приемането и експедирането на готовата продукция от склада;
 • Организира и подготвя заявки, като издава стокови разписки, товарителници и отчетни документи;
 • Проверява комплектността и правилността на първичните документи, съпровождащи готовата продукция;
 • Осигурява пълнота, точност и коректност в попълването, съхранението и приложението на всички документи;
 • Архивира базите данни;
 • Активно участва в ревизии и инвентаризации, обработката им и изчисляване на резултати

Изисквания към кандидатите:

 • Средно специално образование за предпочитане с икономическа насоченост;
 • Много добри умения за работа с офисен и специализиран софтуер – MS Office и ERP информационната система за управление;
 • Опит с материална отчетност се счита за сериозно конкурентно предимство

Ние предлагаме:

 • Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;
 • Мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Възможност за фирмено обучение и последващи квалификации

Job Features

Job CategoryУправление на веригата на доставките

Apply Online

A valid email address is required.
*

За повече информация прочетете тук

Ако нямаш автобиография, можеш да я създадеш тук.