Механик

Русе Кемикълс АД
Русе
Posted 10 месеца ago

Основни отговорности:

 • Ръководи и пряко участва при системните проверки на механичната годност на оборудването, отразява информацията за текущото състояние в оперативен журнал;
 • Следи техническите параметри на машините и съоръженията и отразява междуремонтния преглед и поддръжка в съответната вътрешнофирмена документация;
 • Следи и контролира за правилната експлоатация на оборудването, превантивна дейност от аварии и други прекъсвания;
 • Съвместно с ръководителя на производственото звено взема решения за извършване на ремонт на аварирали машини;
 • Планира потребностите и изисква осигуряването на необходимите резервни части и материали. Организира и съдейства при изработване на резервни възли, агрегати и изграждане на нови обекти;
 • Съдейства при изготвянето на годишните план-графици за ремонта на технологичното и подемно-транспортно оборудване.

 

Ние предлагаме:

 • Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;
 • Мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Възможност за фирмено обучение и последващи квалификации.

Изисквания към кандидатите:

 • Средно специално образование – техническа насоченост или висше инженерно-техническо образование;
 • Професионален опит в сферата на машинно инженерство – минимум две години;
 • Компютърна грамотност;
 • За предимство се счита:
 • – Придобита степен на правоспособност за заваряване;
 • – Придобита специалност “Стругар” и “Фрезист”;
 • – Придобита квалификация за безопасна експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ;
 • – Придобита квалификация за безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане;
 • – Придобита квалафикация за безопасен труд при експлоатация на електрически уредби и съоръжения.

 

Необходими документи:

 • Актуална автобиография
 • Препоръки(ако има такива)

 

За повече информация:

 • Десислава Ковачева- отдел Човешки ресурси
 • Телефон за връзка: 0882 650 480

 

  *Компанията не носи отговорност в случай на използване на информационните ресурси на сайта по нерегламентиран начин от трети недобросъвестни лица.

Job Features

Job CategoryПоддръжка

Apply Online

A valid email address is required.
*

За повече информация прочетете тук

Ако нямаш автобиография, можеш да я създадеш тук.