Магазинер – фирмен магазин

Оргахим АД
Русе
Posted 3 седмици ago

Основни отговорности:

 1. Отговаря за доброто обслужване на клиентите във фирмения магазин:
 • посреща, консултира, обслужва и изпраща клиентите, съгласно установените изисквания и правилата на добро търговско обслужване;
 • консултира клиентите за интересуващите ги продукти, като им предоставя точна и коректна информация за цена, състав, характеристики и приложение на продуктите;
 • предлага нови и промоционални продукти;
 1. Издава първични счетоводни документи – фискален бон, фактура, приемо-предавателна разписка;
 2. Приема пари от клиенти, разплаща се в брой, приключва касов апарат, води касова книга. Съхранява паричните средства до отчитането им;
 3. Съобразно утвърдените мърчандайзинг стандарти на компанията отговаря за асортиментното подреждане на продуктите и добрия търговски вид на стоката на търговската площ във фирмения магазин;
 4. Следи за правилното съхранение на изделията, както и за количеството и качеството на наличността в магазина;
 5. Изучава потребителското търсене на лаково – бояджийски продукти с цел увеличаване на стокооборота в магазина;
 6. Приема основателни рекламации от клиенти, съгласно установения ред за уреждането им.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно / средно специално образование;
 • Опит в търговията с лаково-бояджийски покрития се счита за сериозно конкурентно предимство;
 • Умения за работа с касов апарат, компютърен софтуер и офис техника е предимство;
 • Добри презентационни и комуникационни умения;
 • Търговски усет и умения за справяне с възражения;
 • Екипен играч с резултатно-ориентиран подход в работата;

Ние предлагаме:

 • Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;
 • Работно време по утвърден график и пакет от социални придобивки;
 • Мотивиращо възнаграждение и допълнително материално стимулиране, обвързано с постигнатите резултати;
 • Възможност за фирмено обучение, последващи квалификации и кариерно развитие в сферата на маркетинга и продажбите.

Необходими документи:

 • Актуална автобиография

Job Features

Job CategoryПродажби

Apply Online

A valid email address is required.
*

За повече информация прочетете тук

Ако нямаш автобиография, можеш да я създадеш тук.