Инженер опаковки

Оргахим АД
Русе
Posted 4 седмици ago

Основни отговорности:

 • Консултира отдел „Снабдяване“ и отдел „Производство“ по отношение на вида, качеството, материала, покритието и др. подобни характеристики на използваните в производството опаковки;
 • Осигурява техническа подкрепа, дава препоръки и съвети относно най-ефективните начини за разполагане, стифиране и транспортиране на готовите продукти, така че да се запази целостта на опаковката и да се избегнат всякакви рискове от увреждане;
 • Дава идеи и предложения за подобряване на техническите характеристики на съществуващите опаковки с оглед гарантиране качеството на продукта;
 • Разработва спецификации с техническите изисквания към влаганите в производството опаковки;
 • Работи активно с настоящи и бъдещи доставчици на опаковки по отношение на подобрения в дизайна на опаковките и използваните материали за тяхното производство;
 • Организира тестове и проверки на качеството на влаганите в производството опаковки.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование, степен Бакалавър и/или Магистър за предпочитане с техническа насоченост;
 • Специалност „Органични химични технологии“, „Химично инженерство“, „Индустриално инженерство“, „Автоматизация на производството“, „Maшиностроене“, „Индустриален дизайн“ и др. подобни се считат за сериозно конкурентно предимство;
 • Минимум 3 години опит в производствено предприятие на инженерно-техническа позиция;
 • Познаване на свойствата и характеристиките на материалите, влагани в производството на различните видове опаковки;
 • Отлично владеене на английски език.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;
 • Мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Възможност за фирмено обучение и последващи квалификации.

 

Необходими документи:

 • Актуална автобиография
 • Препоръки (ако има такива)

 

  *Компанията не носи отговорност в случай на използване на информационните ресурси на сайта по нерегламентиран начин от трети недобросъвестни лица.

Job Features

Job CategoryДруго

Apply Online

A valid email address is required.
*

За повече информация прочетете тук

Ако нямаш автобиография, можеш да я създадеш тук.