Електротехник

Оргахим АД
Русе
Posted 3 седмици ago

Основни задължения:

 • Извършва ежедневен профилактичен преглед на оборудването, машините и съоръженията.
 • Контролира нормалното функциониране на енергийните мрежи и инсталации. 
 • Извършва всички видове ремонтни работи по електрическите инсталации на ниско и средно напрежение 
 • Изпълнява реконструкции и модернизации по ел. част.
 • По време на дежурство извършва аварийни ремонти по нареждане на ръководителя на производственото звено и съгласувано с Главния енергетик.
 • Изпълнява в определения срок задачите, ежедневно поставяни от главния енергетик.Изисквания към кандидатите:

 • Средно образование – електроника и автоматика, електротехника
 • Минимум 3 години опит;
 • Много добри умения за работа с хора;
 • Бързина, сръчност, прецизност, отговорност, организираност.

Предимство е допълнителното притежание на:

 • Машинист на парни и водогрейни котли ІІІ степен;
 • Придобита квалификация за безопасна експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ;
 • Придобита квалификация за безопасност на труда при работа със съоръжения под налягане.

Ние предлагаме:

 • Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;
 • Мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки

Необходими документи:

 • Актуална автобиография;
 • Препоръки (ако има такива)

Job Features

Job CategoryПоддръжка

Apply Online

A valid email address is required.
*

За повече информация прочетете тук

Ако нямаш автобиография, можеш да я създадеш тук.