Асистент снабдяване и складиране

Оргахим Резинс АД
Русе
Posted 3 месеца ago

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

 • Обезпечава производството на смоли като осигурява доставката на суровини, материали, опаковки и др.;
 • Активно участва в търсенето и развитието на нови, алтернативни доставчици, както и в договарянето на най-добри условия за закупуване и доставка на суровини, материали, опаковки и други;
 • Следи за поддържане на оптимални количества суровини на склад. Изготвя заявки за покупка, споразумения за доставка, води преговори за отворени поръчки;
 • Осигурява и организира формалностите и цялата необходима документация при пристигане на стоки по море;
 • Проследява всички параметри по изпълнението на доставката. Следи за спазване на договорните условия, качествените параметри и съответствието между фактурирано и доставено количество, изготвя рекламации до доставчици;
 • Изпълнява заявки за доставка на суровини и материали от складовете до производствения цех;
 • Отговаря за всички логистични и транспортни операции, осъществявани между складовете на компаниите от групата „Policolor – Оргахим“;
 • Води специална отчетност за акцизните стоки;
 • Осигурява всички документи, необходими за митническото освобождаване и приемане на стоки и материали, предмет на внос;
 • Изготвя справки и анализи за ефективността на снабдяването, складирането и разходването на суровини и материали;
 • Спазва вътрешните правила и инструкции на компанията, отнасящи се до процесите на снабдяване, одит и оценка на доставчици.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше образование, степен Бакалавър с икономическа или техническа насоченост.
 • Много добро владеене на английски език, втори чужд език е предимство;
 • Опит на сходна длъжност не е задължителен, но административен такъв е препоръчителен;
 • Познания за снабдяването и съхранението на суровини и материали за компания от химическата индустрия се счита за сериозно конкурентно предимство;
 • Умения за работа с MS Еxcel на ниво напреднали

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;
 • Мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Възможност за последващи квалификации и кариерно развитие;

 

Необходими документи:

 • Актуална автобиография
 • Препоръки(ако има такива)

 

За повече информация:

 • Десислава Ковачева- отдел Човешки ресурси
 • Телефон за връзка: 0882 650 480

 

  *Компанията не носи отговорност в случай на използване на информационните ресурси на сайта по нерегламентиран начин от трети недобросъвестни лица.

Job Features

Job CategoryСнабдяване

Apply Online

A valid email address is required.
*

За повече информация прочетете тук

Ако нямаш автобиография, можеш да я създадеш тук.