Стоковед (по заместване)

Оргахим АД
Русе
Posted 3 седмици ago

Основни отговорности:

 • Обслужва информационно клиентите по отношение на цена и ценови промоции, приложение на продуктите, наличност, срок на доставка;
 • Уточнява при необходимост заявки за производство на конкретен продукт;
 • Посредством ERP складова програма заприхождава и експедира готовата продукция в склада, следи за складовите наличности;
 • Оформя документи, съпровождащи доставката и експедицията на стоката;
 • Издава първични счетоводни документи – приемо-предавателна разписка, експедиционна бележка, фактура, кредитно известие;
 • Приема пари от клиенти, разплаща се в брой, приключва касов апарат, води касова книга;
 • Следи за изготвянето на досиета на фирмите, с които са осъществени контакти – предоставени оферти, копия от договори, рекламации и други споразумителни протоколи, извадки от седмични доклади, касаещи съответната фирма

Изисквания към кандидатите:

 • Висше или средно специално образование за предпочитане с икономическа насоченост;
  • Опит като фактурист и/или касиер се счита за сериозно конкурентно предимство;
  • Умения за работа с касов апарат и офис техника;
  • Много добри компютърни умения (MS Office). Професионален опит при работа с ERP информационни системи за управление се счита предимство;
  • Внимание към детайла и умения за работа с данни и документи;
  • Mного добри комуникативни умения;
  • Екипен играч с резултатно-ориентиран подход в работата

Ние предлагаме:

 • Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;
 • Мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Възможност за фирмено обучение и последващи квалификации

Необходими документи:

 • Актуална автобиография;
 • Препоръки (ако има такива)

Job Features

Job CategoryПродажби

Apply Online

*

За повече информация прочетете тук

Ако нямаш автобиография, можеш да я създадеш тук.