Стажант в отдел снабдяване

Оргахим АД
Русе
Posted 1 месец ago

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

 • Изготвя заявки за покупка, споразумения за доставка, води преговори по отворени поръчки;
 • Надлежно обработва всички документи и съхранява информацията в електронен формат с цел изготвяне на справки и анализи за ефективността на снабдяването;
 • Проследява всички параметри по изпълнението на доставката, следи за спазване на договорните условия;
 • Участва активно в търсенето и развитието на нови, алтернативни доставчици.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше икономическо образование – „Икономика“, „Стопанско управление“, „Търговия“, „Стокознание“ или сходна;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Компютърна грамотност – MS Office (Excel, MS Word);
 • Добри комуникативни умения и работа в екип;
 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите за участие в проект „Нова възможност за младежка заетост ”:
  Да са на възраст до 29 г. включително;
  Да са с постоянен или настоящ адрес в гр. Русе;
  Да не работят и да нямат стаж по специалността;
  Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;
 • Мотивиращо възнаграждение и солиден социален пакет;
 • Сключване на трудов договор за период от 6 месеца, с възможност за удължаване и/или назначаване на постоянен трудов договор.

СТАЖАНТ В ОТДЕЛ СНАБДЯВАНЕ по Проект „Нова възможност за младежка заетост” в изпълнение на схема „Младежка заетост“, финансиран от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, който се осъществява от Агенция по заетостта и Бюрата по труда:

 

 

Необходими документи:

 • Актуална автобиография
 • Препоръки (ако има такива)

 

За повече информация:

 • Десислава Ковачева – отдел Човешки ресурси
 • Телефон за връзка: 0882 650 480

Job Features

Job CategoryСнабдяване

Apply Online

A valid email address is required.
*

За повече информация прочетете тук

Ако нямаш автобиография, можеш да я създадеш тук.