Специалист обработка на данни

Оргахим АД
София
Posted 1 месец ago

 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

 • Въвежда данни в ERP система;
 • Регистрира административни процеси и изготвя справки;
 • Проверява комплектността и правилността на първични документи;
 • Осигурява пълнота, точност и коректност в попълването, съхранението и приложението на всички документи;
 • Архивира базите данни;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;
 • Мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Възможност за фирмено обучение и последващи квалификации.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Средно специално образование за предпочитане с икономическа насоченост;
 • Много добри умения за работа с офисен и специализиран софтуер – MS Office и ERP информационната система за управление;
 • Опит с материална отчетност се счита за сериозно конкурентно предимство;
 • Умения за управление на взаимоотношения с вътрешни клиенти.

 

Необходими документи:

 • Актуална автобиография
 • Препоръки(ако има такива)

 

За повече информация:

 • Десислава Ковачева- отдел Човешки ресурси
 • Телефон за връзка: 0882 650 480

Job Features

Job CategoryУправление на веригата на доставките

Apply Online

A valid email address is required.
*

За повече информация прочетете тук

Ако нямаш автобиография, можеш да я създадеш тук.