НАЧАЛНИК СКЛАД, СГП София

Оргахим АД
София
Posted 2 седмици ago
 • През 2021г. Оргахим АД стана на 120 години. Гордеем се с Постиженията, интегрираме Иновациите, създаваме Любимите марки, откриваме Новите бизнес възможности и гледаме смело към Бъдещето! Празнуваме историята с нашите служители, на които дължим успеха и многообразието от цветове и нюанси! Ако искаш и ти да станеш част от многоцветното семейство на Оргахим, кандидатствай за позицията :

НАЧАЛНИК СКЛАД „ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ“ – ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЕВРОПА №172 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за цялостната организация на дейността в склада, както и за неговото ефективно функциониране; 
 • Следи за своевременното и ритмично приемане и експедиране на готова продукция в склада;
 • Организира товаро-разтоварната дейност чрез необходимия брой складови оператори и обслужваща техника;
 • Осъществява визуален контрол на количеството и качеството на изделията;
 • Следи за асортиментното подреждане и правилното съхранение на продукцията;
 • Прилага принципите за правилно движение на стоковите потоци в склада;
 • Следи за недопускане на залежаване или свръхнормативни запаси;
 • Проследява изтичането на срока на годност на изделията;
 • Издава и обработва складови документи;
 • Участва при извършването на инвентаризации в склада;
 • Носи материална отговорност при събиране, съхраняване, разходване и / или отчитане на поверените стоки в склада.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Завършено средно или висше образование за предпочитане с икономическа или химическа насоченост;
 • Професионален опит – минимум 2 години на позиция „Началник склад“;
 • Правоспособност за управление на мотокар и/или електрокар;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office;
 • Опит при работа в ERP система ще се счита за съществено предимство;
 • Опит с материална отговорност и отчетност ;
 • Шофьорска книжка, категория В, активен шофьор.
 • Умения за работа с хора и управление на екипи;
 • Аналитично  мислене и нагласа  за търсене на решения;
 • Мотивация и ангажираност към работата и екипа;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;
 • Мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Възможност за фирмено обучение и последващи квалификации.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Актуална автобиография;
 • Препоръки (ако има такива);
 • Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 • Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. „Оргахим“ АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Job Features

Job CategoryУправление на веригата на доставките

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.

Ако нямате автобиография, можете да я създадете тук.