Експерт MSDS

Оргахим Резинс АД
Русе
Posted 1 месец ago
 • През 2021г. Оргахим АД стана на 120 години. Гордеем се с Постиженията, интегрираме Иновациите, създаваме Любимите марки, откриваме Новите бизнес възможности и гледаме смело към Бъдещето! Празнуваме историята с нашите служители, на които дължим успеха и многообразието от цветове и нюанси! Ако искаш и ти да станеш част от многоцветното семейство на Оргахим, кандидатствай за позицията :

ЕКСПЕРТ MSDS

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

 • Подготовка на качествени технически документи на база ISO стандарти;
 • Подготовка и съхранение на Регистър на качествените документи на готовите продукти и Класификатор на доставяните суровини и материали ;
 • Подготовка на MSDS (SDS) на софтуерна програма;
 • Подготовка на етикети на опакованите продукти;
 • Разработва документи за приложение на законовите разпоредби в химическата индустрия;
 • Разработва и разпространява документи, свързани със синхронизацията на българското законодателство за химическата индустрия с европейските норми;
 • Участва в обновяване на технологичната документация на дружеството в съответствие с процедурите по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
 • Участва в контрола за наличието на документи, свързани с безопасна работа с доставяните суровини и материали.
 • Осъществява контрол върху отработените проекти за етикети на готовата продукция в съответствие с европейските директиви.
 • При производствена необходимост, подпомага работата в лабораторията на отдел „РВКК”.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше химическо образование, степен Бакалавър / Магистър;
 • Задължително владеене на технически английски език (Intermediate-B1, B2, Advanced-C1);
 • Умения за работа с MS Excel и специализиран софтуер;
 • Стажът и допълнително придобити сертификати по ISO стандарти и EU-изисквания се счита за сериозно предимство;
 • Внимание към детайла, точност и прецизност в действията.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Мотивиращо възнаграждение и солиден пакет от социални придобивки;
 • Редовна смяна, много добри условия на труд;
 • Възможност за фирмено обучение, последващи квалификации и кариерно развитие;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Актуална автобиография.
 • Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. „Оргахим“ АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор. 

Job Features

Job CategoryИзследване, развитие и контрол на качеството

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.

Ако нямате автобиография, можете да я създадете тук.