Апаратчик синтез за цех „Смоли“

Оргахим Резинс АД
Русе
Posted 1 месец ago

 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

 • Изпълнява технологичната схема за производство на смоли, разтвори и други продукти в цеха;
 • Спазва технологичните инструкции за производство и осъществява контрол на протичащите процеси в командна зала – компютър и автоматизирана система за съхранение на данни;
 • Отговаря за точното по вид и количество дозиране на суровини и материали в съответния реактор, съгласно утвърдена рецептура;
 • По време на работа следи за техническото състояние и правилната експлоатация на машините и съоръженията в цеха.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Реален трудов договор и осигуровки върху цялата заплата;
 • Изплащане на заплатата на 1во число от месеца, следващ отработения;
 • Увеличение на основната заплата след изтичане на изпитателния срок;
 • Осигуряване за 2-ра категория труд;
 • Ваучери за храна в размер на 60 лв./месец
 • Подаръчни ваучери за Великден и Коледа в размер на 60 лв.
 • 200 лв. за лекарства и 120 лв. за зъболечение на година;
 • Работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства;
 • Преференциални цени за корпоративни SIM карти за лично ползване;
 • Карта за спорт, чийто абонамент се плаща от работодателя.
 • Закупуване на фирмени продукти с отстъпка;
 • Карти с отстъпки за пазаруване в Зора, Метро, Мr. Bricolage, Joy Optics, Петрол и др.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Средно специално образование, за предпочитане с химическа или техническа насоченост;
 • За конкурентно предимсто се счита:
 • Висше химическо образование, степен Бакалавър и/или Магистър;
 • Допълнителна квалификация по Органичен синтез;
 • Опит в производствено предприятие от химическата промишленост;
 • Добри компютърни умения (MS Office);
 • Готовност за работа на смени.

 

Необходими документи:

 • Актуална автобиография
 • Препоръки(ако има такива)

 

За повече информация:

 • Десислава Ковачева- отдел Човешки ресурси
 • Телефон за връзка: 0882 650 480

Job Features

Job CategoryПроизводство

Apply Online

A valid email address is required.
*

За повече информация прочетете тук

Ако нямаш автобиография, можеш да я създадеш тук.