Апаратчик в производството на Фталов Анхидрид

Русе Кемикълс АД
Русе
Posted 6 месеца ago

 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

 •  Осигурява ефективното протичане на предварително зададения технологичен процес като следи спазването на технологичните инструкции и стандартни показатели за качество;
 •  Спазва и прилага изискванията на технологичните режими по време на работа;
 • Контролира техническите и технологичните параметри на машините и съоръженията;
 • Разчита технологични инструкции, указания, нормали и други и осигурява стриктното им спазване;
 • Прави необходимите записи за състоянието на оборудването и технологичния процес.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Сменен режим на работа – 2 поредни дневни смени по 12 часа (7:00 – 19:00 ) с 1 ден почивка, 2 поредни нощни смени по 12 часа (19:00 – 7:00) с 3 дни почивка;
 • Редовно изплащане на заработеното възнаграждение без забавяне на 1во число от месеца, следващ отработения;
 • Увеличение на основната заплата след изтичане на изпитателния срок;
 • Осигуряване за 2-ра категория труд;
 • Заплащане на положения нощен труд с увеличена ставка;
 • Заплащане на положения извънреден труд на всеки 6 месеца с 50% увеличение;
 • Допълнително възнаграждение за висше образование в размер на 5% за Бакалавърска степен или 7% за Магистърска степен върху договорената основна заплата;
 • Допълнителна медицинска застраховка в размер до 200 лв. за лекарства на годишна база;
 • Ваучери за храна в размер на 60 лв./месец;
 • Подаръчни ваучери за Великден и Коледа;
 • Работно облекло и лични предпазни средства;
 • Преференциални цени за корпоративни SIM карти за лично ползване;
 • Карта за спортни активности в над 20 обекта в гр. Русе, чийто абонамент се плаща от работодателя;
 • Карта с отстъпки за гориво към бензиностанции „Петрол“;
 • Безплатно придобиване на правоспособност за управление на мотокар;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Средно / средно специално образование, за предпочитане с техническа насоченост;
 • За конкурентно предимство се счита:
  – Опит в производствено предприятие от химическата промишленост;
  – Квалификация за машинист на парни и водогрейни котли високо налягане – ІІІ степен;
 • Основни технически познания;
 • Добри компютърни умения (MS Office)

 

Необходими документи:

 • Актуална автобиография
 • Препоръки(ако има такива)

 

За повече информация:

 • Десислава Ковачева- отдел Човешки ресурси
 • Телефон за връзка: 0882 650 480

 

  *Компанията не носи отговорност в случай на използване на информационните ресурси на сайта по нерегламентиран начин от трети недобросъвестни лица.

Job Features

Job CategoryПроизводство

Apply Online

A valid email address is required.
*

За повече информация прочетете тук

Ако нямаш автобиография, можеш да я създадеш тук.