Устойчиви решения с грижа за природата

Грижата за природата е един от основните приоритети на нашата компания и считаме за наша отговорност да пазим света, в който живеем.

Устойчиви решения с грижа за природата

Грижата за природата е един от основните приоритети на нашата компания и считаме за наша отговорност да пазим света, в който живеем.

Грижата за природата е един от основните приоритети на нашата компания и считаме за наша отговорност да пазим света, в който живеем. Клиентите ни могат да намерят наши продукти, обозначени с логото на лаборатория Eurofins, гарантиращо съдържание на ЛОС (летливи органични съединения) под 1гр. на литър, което е 30 пъти под максимално допустимите норми на пазара. Тези бои пазят здравето и природата и ние ще продължаваме да работим в тази насока и за в бъдеще.

Ние приемаме за наша важна задача да образоваме обществото и потребителите за природосъобразни продукти и практики. И през 2018г. продължаваме подготовката на инициатива с националното сдружение на общините и с партньорски вериги магазини за образоване на хората за нуждата от събиране и съхранение на отпадъци от химически продукти. Сертифицирането на нашите продукти за качество и безопасност ще продължи да бъде фокус на екипа ни. Като гаранция за международни високи стандарти ще добавим и логото на TÜV на опаковките.