На основание чл. 6 от Общия Регламент за защита на лични данни (ЕС) 2016/679 доброволно предоставям и давам своето изрично съгласие администраторът на лични данни и служителите, обработващи лични данни при “ОРГАХИМ“ АД да обработват и съхраняват личните ми данни във връзка със следните цели: участие в подбор за свободни работни позиции във фирмата
Съгласен/на съм “ОРГАХИМ“ АД да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Общия Регламент за защита на лични данни (ЕС) 2016/679, които предоставям във връзка със осъществяването на подбора.
Запознат/а съм с:
– целта и средствата на обработка на личните ми данни/личните данни на детето ми;
– доброволния характер на предоставянето на данните;
– правото на достъп и на коригиране на събраните данни.
Информиран съм, че срокът за съхранение на предоставените лични данни и CV – 5 години.
Информиран/а съм за правата си да изисквам от администратора достъп до, коригиране или изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването им, за правото да направя възражение срещу обработването и за правото на преносимост на данните.
Информиран/а съм за правото си за оттегляне на съгласието ми по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.
Информиран/а съм за правото си за подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни за Република България.
Информиран съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.
Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните: gdpr@orgachim.bg

Този сайт използва модули за “бисквитки/ cookies”

Ние ги използваме, за да персонализираме съдържанието, да се свързваме със социалните мрежи и за да знаем колко хора ни посещават и от какво се интересуват. Ние споделяме информация за използването на нашия сайт също така и с нашите партньори от социалните медии, рекламата и анализите, които могат да ги комбинират с друга информация, която Вие предоставяте или която е била събрана в резултат от използването на нашия уебсайт.Политика за поверителност