Акционери

Акционери

Дружеството е с двустепенна форма на управление: Надзорен и Управителен съвет.

Управителен съвет към 02.07.2015:
Мариус  Вакароиу
Момчил Бояджиев
Разван Гарбур
Владимир Георгиев
Стоян Стоянов

Надзорен съвет към 02.07.2015:
Йон Александър Флореску - председател
Корнелиа Оанчеа
Ирена Матеева Комитова

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор – Мариус Вакароиу.

Акционери на дружеството, юридически лица, към 05.09.2014г.:

Общ брой акционери юридически лица - 3

Уайтбийм Холдингс Лимитид, Малта: 1 152 008 бр. акции - 64,54%
Поликолор АД, Букурещ: 472 340 бр. акции – 26,46%
Оргахим АД, Русе: 160 652 бр. акции – 9%Лице за контакт: Рая Цанкова 
тел. 082/886212; email: raya.tsankova@orgachim.bg
Локации изпрати запитване Kаталози Полезно