Екип

Екип

Нашите специалисти ще отговорят на Вашите въпроси

Изпълнителен директор
Момчил Бояджиев
тел: +359 82 886210
факс: +359 82 886288
 
Финансов директор
Андреа Астратиней
факс: +359 82 886220
Мениджър "Качество"
Свилена Атанасова
тел: +359 82 886285
Главен счетоводител
Орлин Атанасов
тел: +359 82 886290
 
Национален мениджър "Продажби"
Николай Николов
тел: +359 82 886211
факс: +359 82 886267
 
Мениджър направление "Химикали"
Разван Гарбур
тел: +359 82 886340
Мениджър "Човешки ресурси"
Венцислава Петрова
тел: +359 82 886 359
Мениджър направление
"Фталов и малеинов анхидрид "
Пламен Александров
тел: +359 82 886429
факс: +359 82 844091
 
Мениджър "Производство"
Владимир Георгиев
тел: +359 82 886206
факс: +359 82 886240
 
Мениджър "Маркетинг"
Емил Кунчев
тел: +359 82 886352
факс: +359 82 886226
Технически директор
Оана Фроноиу
тел: +359 82 886294
Мениджър продажби
"Автобои и индустриални покрития"
Теодор Георгиев
тел: +359 82 886378
Мениджър
"Експорт архитектурни бои и лакове"
Веселина Матеева
тел: +359 82 886339
 
Мениджър IT
Борис Борисов
тел: +359 82 886284
Отдел "Пласмент"
тел: +359 82 886241; 886311; 886201; 886273
факс: +359 82 886257; 886280
Мениджър "Продажби Смоли"
Елена Райкова
тел: +359 82 886340
 
 
 
Технологична и техническа поддръжка
тел: +359 82 886222
tech.support@orgachim.bg

Лади Николов
технолог-консултант Индустриални продукти
тел: +359 882 650378
 
 

 

Локации изпрати запитване Kаталози Полезно