Българска фирма с европейски облик

Оргахим АД – Русе е известна като една от най-големите и най-добре оборудвани химически компании в Югоизточна Европа, с дългогодишна история в производството на специализирани химикали и покрития, с модерни инсталации и значителни ресурси, използвани за разработването на нови продукти.

Българска фирма с европейски облик

Оргахим АД – Русе е известна като една от най-големите и най-добре оборудвани химически компании в Югоизточна Европа, с дългогодишна история в производството на специализирани химикали и покрития, с модерни инсталации и значителни ресурси, използвани за разработването на нови продукти.

Кои сме ние

Група Поликолор – Оргахим

Група Поликолор-Оргахим е сформирана през август 1998г., след като Поликолор купува 51% от акциите от производството на бои, смоли и фталов анхидрид – Оргахим АД, България. Оргахим АД е създадена през 1901г. и държи доминираща позиция на пазара за бои в България. Фталов анхидрид се изнася главно в европейски държави, особено в Турция и Гърция.

От 1998г. насам се поставя силен акцент върху маркетинговите и продажбени стратегии за развитие и подкрепяне на локалните марки.

На оперативно ниво дейността на Групата е насочена към увеличаване на продуктивността на производството, подобряване на качеството на продуктите и увеличаване на стойността на инвестициите.

Глобалната стратегия на Групата е да стане лидер на пазара за бои и смоли в Югоизточна Европа, чрез достигане на по-силна позиция на местния пазар и чрез разглеждане на възможности в Средния Изток и Русия.

https://www.policolor.ro/

История

През 2011 година фирма „Оргахим” АД чества 110 години от създаването си. Получила началото си през далечната 1901 година, фирмата преминава през множество трудни години на икономически кризи, регионални и две световни войни. Продуктовата гама включва – бои, лакове, емайллакове, грундове, лепила, електроизолационни лакове, смоли. Регистрираните търговски марки на “Оргахим” са: “Фасаген”, “Алутин”, “Балкид”, “Рувипласт”, “Винакол”, “Protecta”, “Mefisto”, “Леко”, „Хамелекон”, “Еманел”, “Благо”, “Deko Professional”, “Spirit”, “Casa Bella”.

Март, 1901

На 1.03.1901г в Русенския търговски регистър Алберт Б. Искович регистрира търговска фирма „Алберт Б. Искович” със седалище в Русе. Основният предмет на дейност се споменава като търговия с „бижутерийски стоки”. Следват няколко години на просперитет и едноличният собственик Албет Искович търси начини да разшири своята дейност.

Февруари, 1907

Съвместното предприятие в продължение на няколко години се развива добре и увеличава капиталовата наличност. В началото на 1907 година сдружението закупува имот в с.Слатина край София и на 5 март с.г. открива своя софийски клон

Март, 1909

На 3.04.1909 година фирмата „Искович и Леви” прераства в командитно събирателно дружество заедно с едноличната търговска фирма на „Рафаел Камхи” с договор за времетраене на дружеството четири години и девет месеца. Това е повратна точка в развитието на това сдружение. Съдружниците остават на втори план търговските операции и основно се насочват към производство. Първата стъпка е закупуването на земя през октомври в края на гр.Русе с цел построяване на производствени мощности.

Април, 1910

В началото на 1910г. дружеството прави постъпки за разрешение за построяване на сгради с производствена цел. Същата година предприятието се ориентира към производството на бои и пасти за обувки.

1911

Построени са първите масивни производствени сгради отговарящи на законовите норми установени по онова време, касаещи индустриалното производство.Основното производство на предприятията в Русе и Слатина е насочено към химически продукти и метален амбалаж.

1912-1914

На „Изложение за състоянието на Русенски окръг” окръжният управител за промишленото развитие поставя предприятието „Искович и Леви” сред водещите фабрики в града.

1914-1923

Силна стопанска криза обхваща България следствие на войните и следвоенните икономически отношения. Това обаче не се оказва пагубно за сдружението „Искович Леви”, въпреки че през 1920 г. Рафаел Камхи си оттегля капиталите. През 1921 г. Искович също се оттегля от дружествената фирма съвсем за кратко. След връщането му в дружеството те правят още по-сериозни капиталовложения със закупуване на още имоти и технологично усъвършенстване на производствените процеси в предприятията за амбалаж, бои, лакове и кремове.

1926

След преодоляване на следвоенната криза на 15.01.1926г. „Искович и Леви” сключват договор за покупка на химическа фабрика „Ималин”АД София . След което те сключват договор с немската фирма „Шемикъл фабрик Айзендрат” за правото да произваеждат и продават марките „Ималин” и „Екстралин”, които съдържат широка гама производни, като боя за обувки, емулсии за почистване на метали, подови масла и др.

Април,1928-1935

В края на 1928 и началото на 1929 г. настъпват промени в правния статут на фирмата. Те подават заявление и пререгистрират командитното дружество в акционерно. Така се обединяват усилията на различните поколения и предприятието е едно от най-големите в Русе. Успяват да удовлетворят условията на Закона за насърчаване на местната индустрия и се възползват от неговите преференции в предприятията в Русе и София.

1936-1938

Умира съоснователят на фирмата Израел Леви. През 1938г. умира прокуриста Иван Пенчев. Два месеца покъсно избухва пожар, който унищожава документацията на дружеството. Независимо от тези обстоятелства предприятието продължава своето технологично обновление. На пазара излиза новата синтетична боя „Феролит против метална корозия”.

Септември,1939-1941

Русенското предприятие е дооборудвано и разполага с литография, варилня за лакове и безир, целулозно отделение, отделения за земни бои и лакове, маслобойна за ленено масло и опаковъчна. Изгражда се собствена вътрешна електропреносна мрежа. Предприятието притежава два пътнически автомобила „Мерцедес” и Шевролет” и един мотор с кош. Военните действия в Европа променят рязко микроклимата за всички производствени и търговски фирми. Предприятията изпитват остър недостиг на вносни суровини. В средата на 1940г. общото събрание на „Искович и Леви” взема решение да се закрие фонда за ново машинно оборудване и да се разпредели като девидент. През декември на с.г. членовете на управителния съвет Алберт Искович и Манол Искович заедно със семействата си напускат Бъгария и емигрират в САЩ.

Август,1942-1943

Поради особените изисквания на Закона за защита на нацията управителният съвет пререгстрира наименованието на дружеството и го преименува на „Исковиц и Леви”. По-късно през 1943 дяловете на лицата живеещи в „неприятелски” държави съгласно същия закон се „ариезират” т.е. преминават в ръцете на държавата, която става и основен акционер. Същата година стават съществени промени в управителния съвет и оперативното ръководство.

1944

На 18.06.1944 на седемнадесетото редовно годишно събрание се взема решение дружеството да се преименува на „Заводи за метали и химически произведения” АД, съответно на немски „Metall und Chemishe Werke”AG. През тази кризисна година дружеството изпитва остра нужда от недостиг на суровини за производството си. Въпреки това то реализира добри финансови резултати.

1945

На 2.03.1945 Предприятието се връща на бившите собственици а на 21.07.1945 се възстановява и наименованието на фирмата „Искович и Леви”.

1947-1950

Новата комунистическа власт национализира предприятието на 23.12.1947г. а на 16.09.1948г. преименува предприятието на Химически завод „Гаврил Генов”. През 1950г. са построени първите значими енергийни мощности-пароцентралата.

1951

Към ДХЗ „Гаврил Генов” преминава и бояджийската фабрика на Симон Хирш. В завода се популяризира рационализаторското движение и вече има значими предложения, с икономически ефект над 600 000лв. като се спира вноса на някои скъпоструващи суровини. Подобряват се рязко санитарно-хигиенните и битови условия на работа, в заводския стол се предлага безплатна храна.

1955-1956

Започва реконструкция на лаковото отделение. През 1956 за пръв път след Втората световна война се изнася продукция в чужбина – в Турция и Египет. Изкуствените лакови смоли фигурират като редовна заводска продукция, постепенно се внедряват алкидните смоли. Създават се нови асортименти-автомобилни бои и емайллакове, електроизолационни лакове, „Балкид-52” и „Балкид-54” и много други.

1959-1963

Създава се отдел проучване, който в последствие прераства в „База за техническо развитие”. През 1962 започва строителството на цех за карбоксиметилцелулоза(КМЦ) и на 1.05.1963г. е въведен в експлоатация. Приет е първият дългосрочен план за развитие до 1985г. Предприятието развива своята дейност на две индустриални площадки в Русе.

1965-1972

Започва реконструкция на Лаковия и Варилния цех, през 1967г. завършва строителството на цеха за Хаш киселина, а през 1969г. цеха за Железооксидни пигменти започва редовно производство. През февруари 1972г. започва основна реконструкция на цеховите от старата заводска площадка в западна промишлена зона.

1976-1979

Пуснати са в експлоатация модернизираните „Лаков и Варилен” цех. Завършва и строителството на цех „Ненаситени полиестерни смоли. През 1979г. започва редовно производство и цех „Фталов анхидрид”

1980-1989

Периода на 80-те години се характеризира със засилен стремеж към преоборудване и въвеждане на нови технологии, касаещи достигане качества на продукцията на световно ниво. Именно тези нововъведения определят и значителен ръст на износа и намаляване на вносните суровини. През 1982г. се сключва договор с “BASF” за закупуване лиценз и внедряване на съвременна автоматизирана система за управление на технологичните процеси. Благодарение на тези нововъведения се произвежда фталов анхидрид отговарящ на световнити изисквания за качество. От отпадъчните води се извлича малеинов анхидрит, като по този начин се спира вносът му. Закупена е и нова автоматична система за производство на амбалаж от ф. „Сабатие” с което се спестяват значителни средства от външни доставки.

Февруари,1990-1995

1990г. дружесвото многократно променя своя правен статут в началото се пререгистрира като дъщерно дружество на ДФ”Полихим” Девня, 1991г е пеобразувано на еднолично дружество с ограничена отговорност а от 1993 името на дружеството е променено от „Гаврил Генов” на „Оргахим ЕООД. Две години по-късно то вече е еднолично акционерно дружество а именно „Оргахим”ЕАД.

1996

През 1996г със заповед на Министъра на пормишлеността капиталът на дружеството е намален чрез обезсилване на 2054 акции. Дружеството е включено в списъка за приватизация с 25%, като държавата си запазва правото да управлява със 75%. През 1997г. дружеството вече е акционерно. 1998г. е повратна точка в развитието на дружеството на 10.Х. се извършва цялостната му приватизация и то се управлява изцяло от частни капитали. Основен акционер е „Уайтбийм Холдингс Лимитид” със седалище – Малта собственост на „Поликолор” - Румъния.

2000-2003

След общата икономическа стагнация и неконтролируемият от държавата инфлационен процес в годините 1996-1997г., „Оргахим” АД постепенно започва да възвръща своя производствен ритъм. Важни са стъпките направени в годините 2001-2003 по регистрацията на търговските марки: "Леко", „Хамелекон”, "Еманел", „Мефисто”,”Протекта”, „Интерин”. Дружеството изпълнява изискванията на множество международни стандарти ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, и притежава сертификати за регистрация.

2005-2008

Следват години на икомически растеж. Формират се търговски структури във всички големи градове на страната. На пазара успешно се утвърждава търговската марка „Леко” наред с това започва и оборудването на магазинната мрежа в страната с тониращата система „Хамелекон”, която позволява тониране на интериорни и екстериорни бои и лакове. Постепенно се сформира екип, който налага продуктите за професионална употреба от серията „Деко профешънъл”. Изгражда се инсталация за производство на сухи строителни смеси. Разработени и внедрени са наложилите се на пазара декоративни мазилки, така се комплектова и ситемата за топлоизолация „DEKO THERM”. Фирмата получава сертификат за членство в световната инициатива „Отговорност и грижа” /Responsible Care/ на Българската камара на химическата промишленост. През 2007 година е реализиран и най-високият годишен стокооборот, пазарният дял в този сегмент достига почти 35%. Регистрирани са много нови търговски марки вкючително и такива, които се предлагат за износ: “Dekocasa”, “Casa Bella”, “Spirit”, “AQUA”, “Deko Professional”, „Благо”, „Алутин”. Износът на продукция достига 60% от общия стокооборот.

2009- ДО СЕГА

В началото на 2009г. започват някои структурни промени с които се цели оптимизация на производствените, търговски и обслужващи дейности. Прави се важна крачка при обновяване на производствените мощности, монтирана е нова автоматизирана инсталация за производство на вододисперсионни бои, заедно с автоматична пълначна система. Благодарение тези и много други подобрения фирмата има възможност да посрещне нарастналите производствени нужди след като приема изцяло производството на архитектурни бои и покрития от „Поликолор”-Румъния. Фирмата работи по много проекти свързани с оптимизирането на енергийната система, складовата база, подобряване на инфраструктурата и битовите и хигиенни условия на труд. Заводската площадка, производствените звена и административните сгради придобиват европески вид.

2009- ДО СЕГА

Важна задача за „Оргахим”АД е опазването на природата и човека. В тази връзка като отговаря на последните изисквания на Директива 2004/42/ЕС на Европейския парламент и Съвета на Европа за намаляване на летливите органични съединения ЛОС(VOC), фирмата първа представя на пазара своята обновена продукция отговаряща на тези норми. На 1.03.2010г. стартира проекта EuroBioRef, координиран CNRS – Франция. „Оргахим”АД е един от 28-те партньори от 14 различни страни участващи в него. Проекта се занимава с цялостния процес на трансформация на биомаса, от селскостопанска продукция до сферата на крайните търговски продукти. „Оргахим”АД подпомага отбора на женския баскетбол в града „Дунав 8806”, който през 2011г спечели купата на България. През същата година изпълнителният директор на „Оргахим” АД Акиле Бардели, получи от кмета на града Божидар Йотов грамота и почетен плакет за приноса в развитие на икономиката и активната подкрепа на спорта в града.

1901

Март, 1901

На 1.03.1901г в Русенския търговски регистър Алберт Б. Искович регистрира търговска фирма „Алберт Б. Искович” със седалище в Русе. Основният предмет на дейност се споменава като търговия с „бижутерийски стоки”. Следват няколко години на просперитет и едноличният собственик Албет Искович търси начини да разшири своята дейност.

1903

Януари, 1903

На 1.01.1903 година Алберт Искович заедно с Израел М. Леви обединяват своите фирми и образуват сдружение под името „Алберт Б. Искович и Леви”. Като цели на сдружението двамата русенски търговци посочват общо -„търговия, агентура и комисионна”.

1907

Февруари, 1907

Съвместното предприятие в продължение на няколко години се развива добре и увеличава капиталовата наличност. В началото на 1907 година сдружението закупува имот в с.Слатина край София и на 5 март с.г. открива своя софийски клон

1909

Март, 1909

На 3.04.1909 година фирмата „Искович и Леви” прераства в командитно събирателно дружество заедно с едноличната търговска фирма на „Рафаел Камхи” с договор за времетраене на дружеството четири години и девет месеца. Това е повратна точка в развитието на това сдружение. Съдружниците остават на втори план търговските операции и основно се насочват към производство. Първата стъпка е закупуването на земя през октомври в края на гр.Русе с цел построяване на производствени мощности.

1910

Април, 1910

В началото на 1910г. дружеството прави постъпки за разрешение за построяване на сгради с производствена цел. Същата година предприятието се ориентира към производството на бои и пасти за обувки.

1911

1911

Построени са първите масивни производствени сгради отговарящи на законовите норми установени по онова време, касаещи индустриалното производство.Основното производство на предприятията в Русе и Слатина е насочено към химически продукти и метален амбалаж.

1912-14

1912-1914

На „Изложение за състоянието на Русенски окръг” окръжният управител за промишленото развитие поставя предприятието „Искович и Леви” сред водещите фабрики в града.

1914-23

1914-1923

Силна стопанска криза обхваща България следствие на войните и следвоенните икономически отношения. Това обаче не се оказва пагубно за сдружението „Искович Леви”, въпреки че през 1920 г. Рафаел Камхи си оттегля капиталите. През 1921 г. Искович също се оттегля от дружествената фирма съвсем за кратко. След връщането му в дружеството те правят още по-сериозни капиталовложения със закупуване на още имоти и технологично усъвършенстване на производствените процеси в предприятията за амбалаж, бои, лакове и кремове.

1926

1926

След преодоляване на следвоенната криза на 15.01.1926г. „Искович и Леви” сключват договор за покупка на химическа фабрика „Ималин”АД София . След което те сключват договор с немската фирма „Шемикъл фабрик Айзендрат” за правото да произваеждат и продават марките „Ималин” и „Екстралин”, които съдържат широка гама производни, като боя за обувки, емулсии за почистване на метали, подови масла и др.

1928-35

Април,1928-1935

В края на 1928 и началото на 1929 г. настъпват промени в правния статут на фирмата. Те подават заявление и пререгистрират командитното дружество в акционерно. Така се обединяват усилията на различните поколения и предприятието е едно от най-големите в Русе. Успяват да удовлетворят условията на Закона за насърчаване на местната индустрия и се възползват от неговите преференции в предприятията в Русе и София.

1936-38

1936-1938

Умира съоснователят на фирмата Израел Леви. През 1938г. умира прокуриста Иван Пенчев. Два месеца покъсно избухва пожар, който унищожава документацията на дружеството. Независимо от тези обстоятелства предприятието продължава своето технологично обновление. На пазара излиза новата синтетична боя „Феролит против метална корозия”.

1939-41

Септември,1939-1941

Русенското предприятие е дооборудвано и разполага с литография, варилня за лакове и безир, целулозно отделение, отделения за земни бои и лакове, маслобойна за ленено масло и опаковъчна. Изгражда се собствена вътрешна електропреносна мрежа. Предприятието притежава два пътнически автомобила „Мерцедес” и Шевролет” и един мотор с кош. Военните действия в Европа променят рязко микроклимата за всички производствени и търговски фирми. Предприятията изпитват остър недостиг на вносни суровини. В средата на 1940г. общото събрание на „Искович и Леви” взема решение да се закрие фонда за ново машинно оборудване и да се разпредели като девидент. През декември на с.г. членовете на управителния съвет Алберт Искович и Манол Искович заедно със семействата си напускат Бъгария и емигрират в САЩ.

1942-43

Август,1942-1943

Поради особените изисквания на Закона за защита на нацията управителният съвет пререгстрира наименованието на дружеството и го преименува на „Исковиц и Леви”. По-късно през 1943 дяловете на лицата живеещи в „неприятелски” държави съгласно същия закон се „ариезират” т.е. преминават в ръцете на държавата, която става и основен акционер. Същата година стават съществени промени в управителния съвет и оперативното ръководство.

1944

1944

На 18.06.1944 на седемнадесетото редовно годишно събрание се взема решение дружеството да се преименува на „Заводи за метали и химически произведения” АД, съответно на немски „Metall und Chemishe Werke”AG. През тази кризисна година дружеството изпитва остра нужда от недостиг на суровини за производството си. Въпреки това то реализира добри финансови резултати.

1945

1945

На 2.03.1945 Предприятието се връща на бившите собственици а на 21.07.1945 се възстановява и наименованието на фирмата „Искович и Леви”.

1947-50

1947-1950

Новата комунистическа власт национализира предприятието на 23.12.1947г. а на 16.09.1948г. преименува предприятието на Химически завод „Гаврил Генов”. През 1950г. са построени първите значими енергийни мощности-пароцентралата.

1951

1951

Към ДХЗ „Гаврил Генов” преминава и бояджийската фабрика на Симон Хирш. В завода се популяризира рационализаторското движение и вече има значими предложения, с икономически ефект над 600 000лв. като се спира вноса на някои скъпоструващи суровини. Подобряват се рязко санитарно-хигиенните и битови условия на работа, в заводския стол се предлага безплатна храна.

1955-56

1955-1956

Започва реконструкция на лаковото отделение. През 1956 за пръв път след Втората световна война се изнася продукция в чужбина – в Турция и Египет. Изкуствените лакови смоли фигурират като редовна заводска продукция, постепенно се внедряват алкидните смоли. Създават се нови асортименти-автомобилни бои и емайллакове, електроизолационни лакове, „Балкид-52” и „Балкид-54” и много други.

1959-63

1959-1963

Създава се отдел проучване, който в последствие прераства в „База за техническо развитие”. През 1962 започва строителството на цех за карбоксиметилцелулоза(КМЦ) и на 1.05.1963г. е въведен в експлоатация. Приет е първият дългосрочен план за развитие до 1985г. Предприятието развива своята дейност на две индустриални площадки в Русе.

1965-72

1965-1972

Започва реконструкция на Лаковия и Варилния цех, през 1967г. завършва строителството на цеха за Хаш киселина, а през 1969г. цеха за Железооксидни пигменти започва редовно производство. През февруари 1972г. започва основна реконструкция на цеховите от старата заводска площадка в западна промишлена зона.

1976-79

1976-1979

Пуснати са в експлоатация модернизираните „Лаков и Варилен” цех. Завършва и строителството на цех „Ненаситени полиестерни смоли. През 1979г. започва редовно производство и цех „Фталов анхидрид”

1980-89

1980-1989

Периода на 80-те години се характеризира със засилен стремеж към преоборудване и въвеждане на нови технологии, касаещи достигане качества на продукцията на световно ниво. Именно тези нововъведения определят и значителен ръст на износа и намаляване на вносните суровини. През 1982г. се сключва договор с “BASF” за закупуване лиценз и внедряване на съвременна автоматизирана система за управление на технологичните процеси. Благодарение на тези нововъведения се произвежда фталов анхидрид отговарящ на световнити изисквания за качество. От отпадъчните води се извлича малеинов анхидрит, като по този начин се спира вносът му. Закупена е и нова автоматична система за производство на амбалаж от ф. „Сабатие” с което се спестяват значителни средства от външни доставки.

1990-95

Февруари,1990-1995

1990г. дружесвото многократно променя своя правен статут в началото се пререгистрира като дъщерно дружество на ДФ”Полихим” Девня, 1991г е пеобразувано на еднолично дружество с ограничена отговорност а от 1993 името на дружеството е променено от „Гаврил Генов” на „Оргахим ЕООД. Две години по-късно то вече е еднолично акционерно дружество а именно „Оргахим”ЕАД.

1996

1996

През 1996г със заповед на Министъра на пормишлеността капиталът на дружеството е намален чрез обезсилване на 2054 акции. Дружеството е включено в списъка за приватизация с 25%, като държавата си запазва правото да управлява със 75%. През 1997г. дружеството вече е акционерно. 1998г. е повратна точка в развитието на дружеството на 10.Х. се извършва цялостната му приватизация и то се управлява изцяло от частни капитали. Основен акционер е „Уайтбийм Холдингс Лимитид” със седалище – Малта собственост на „Поликолор” - Румъния.

2000-03

2000-2003

След общата икономическа стагнация и неконтролируемият от държавата инфлационен процес в годините 1996-1997г., „Оргахим” АД постепенно започва да възвръща своя производствен ритъм. Важни са стъпките направени в годините 2001-2003 по регистрацията на търговските марки: "Леко", „Хамелекон”, "Еманел", „Мефисто”,”Протекта”, „Интерин”. Дружеството изпълнява изискванията на множество международни стандарти ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, и притежава сертификати за регистрация.

2005-08

2005-2008

Следват години на икомически растеж. Формират се търговски структури във всички големи градове на страната. На пазара успешно се утвърждава търговската марка „Леко” наред с това започва и оборудването на магазинната мрежа в страната с тониращата система „Хамелекон”, която позволява тониране на интериорни и екстериорни бои и лакове. Постепенно се сформира екип, който налага продуктите за професионална употреба от серията „Деко профешънъл”. Изгражда се инсталация за производство на сухи строителни смеси. Разработени и внедрени са наложилите се на пазара декоративни мазилки, така се комплектова и ситемата за топлоизолация „DEKO THERM”. Фирмата получава сертификат за членство в световната инициатива „Отговорност и грижа” /Responsible Care/ на Българската камара на химическата промишленост. През 2007 година е реализиран и най-високият годишен стокооборот, пазарният дял в този сегмент достига почти 35%. Регистрирани са много нови търговски марки вкючително и такива, които се предлагат за износ: “Dekocasa”, “Casa Bella”, “Spirit”, “AQUA”, “Deko Professional”, „Благо”, „Алутин”. Износът на продукция достига 60% от общия стокооборот.

2009- ДО СЕГА

2009- ДО СЕГА

В началото на 2009г. започват някои структурни промени с които се цели оптимизация на производствените, търговски и обслужващи дейности. Прави се важна крачка при обновяване на производствените мощности, монтирана е нова автоматизирана инсталация за производство на вододисперсионни бои, заедно с автоматична пълначна система. Благодарение тези и много други подобрения фирмата има възможност да посрещне нарастналите производствени нужди след като приема изцяло производството на архитектурни бои и покрития от „Поликолор”-Румъния. Фирмата работи по много проекти свързани с оптимизирането на енергийната система, складовата база, подобряване на инфраструктурата и битовите и хигиенни условия на труд. Заводската площадка, производствените звена и административните сгради придобиват европески вид.

2009- ДО СЕГА

2009- ДО СЕГА

Важна задача за „Оргахим”АД е опазването на природата и човека. В тази връзка като отговаря на последните изисквания на Директива 2004/42/ЕС на Европейския парламент и Съвета на Европа за намаляване на летливите органични съединения ЛОС(VOC), фирмата първа представя на пазара своята обновена продукция отговаряща на тези норми. На 1.03.2010г. стартира проекта EuroBioRef, координиран CNRS – Франция. „Оргахим”АД е един от 28-те партньори от 14 различни страни участващи в него. Проекта се занимава с цялостния процес на трансформация на биомаса, от селскостопанска продукция до сферата на крайните търговски продукти. „Оргахим”АД подпомага отбора на женския баскетбол в града „Дунав 8806”, който през 2011г спечели купата на България. През същата година изпълнителният директор на „Оргахим” АД Акиле Бардели, получи от кмета на града Божидар Йотов грамота и почетен плакет за приноса в развитие на икономиката и активната подкрепа на спорта в града.

Екип

Нашите специалисти ще отговорят на Вашите въпроси

Какво правим

Произвеждаме покрития за защита и декорация от над 115 години.

Създаваме цветната среда за дома, устойчивите решения за строителството, дълготрайната протекция в индустрията и прецизните нюанси за авторепаратура.

Водим химическата индустрия към постоянно развитие и непрекъснато се опитваме да предоставим добавена полза за обществото.

Как работим

Мисия

Чрез нашите продукти ние гарантираме удовлетвореността на нашите клиенти и партньори относно качеството, издръжливостта, ефективността и красотата на цвета. Нашите бизнес планове, иновации и технологиите, използвани в производството, осигуряват постоянен ръст в конкурентността ни на пазара и увеличават стойността на компанията за акционерите и обществото, като постоянно грижеща се за здравето на хората и опазването на природата.

Визия

За нашите партньори, клиенти, конкуренти и инвеститори искаме Поликолор-Оргахим да е една от най-ценените и уважавани компании, производители на бои и лакове в Югоизточна Европа. Нашата визия очертава и създава условия за интегриране дейностите на компанията за реализиране на устойчив растеж.

Мисия

Чрез нашите продукти ние гарантираме удовлетвореността на нашите клиенти и партньори относно качеството, издръжливостта, ефективността и красотата на цвета. Нашите бизнес планове, иновации и технологиите, използвани в производството, осигуряват постоянен ръст в конкурентността ни на пазара и увеличават стойността на компанията за акционерите и обществото, като постоянно грижеща се за здравето на хората и опазването на природата.

Визия

За нашите партньори, клиенти, конкуренти и инвеститори искаме Поликолор-Оргахим да е една от най-ценените и уважавани компании, производители на бои и лакове в Югоизточна Европа. Нашата визия очертава и създава условия за интегриране дейностите на компанията за реализиране на устойчив растеж.

Корпоративна социална отговорност

Устойчиви решения с грижа за природата
Промотиране на силата на цветовете
Реновиране на сгради
Гарантиране на безопасността на шофьори и пешеходци

Сертификати

ISO 9001

ISO 14001

OHAS 18001

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО​

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО​

ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА

УДОСТОВЕРЕНИЕ БУЛЕКОПАК

ЧЛЕН НА БАИС

Този сайт използва модули за „бисквитки/ cookies“

Ние ги използваме, за да персонализираме съдържанието, да се свързваме със социалните мрежи и за да знаем колко хора ни посещават и от какво се интересуват. Ние споделяме информация за използването на нашия сайт също така и с нашите партньори от социалните медии, рекламата и анализите, които могат да ги комбинират с друга информация, която Вие предоставяте или която е била събрана в резултат от използването на нашия уебсайт.Политика за поверителност