Bulgarian company with a european image

Orgachim – Ruse is known as one of the largest and best equipped chemical companies in Southeast Europe, with a long history in the production of specialty chemicals and coatings with modern facilities and significant resources used for the development of new products

Bulgarian company with a european image

Orgachim – Ruse is known as one of the largest and best equipped chemical companies in Southeast Europe, with a long history in the production of specialty chemicals and coatings with modern facilities and significant resources used for the development of new products

Who are we

The group - Orgachim

The Policolor-Orgachim Group is the regional leader in the field of paints and varnish technology in the Southeast European region.
We produce and supply complete solutions both for the consumer goods market, as well as for the industrial and automotive market.

The Policolor – Orgachim Group was formed in August 1998, after Policolor acquired 51% of Orgachim JSC shares in Bulgaria.

Orgachim JSC was founded in 1901 and is a market leader in Bulgaria. The Policolor-Orgachim Group produces in Bulgaria paints, resins and phthalic anhydride.

Starting in 1998, the Group’s marketing and sales strategy puts a strong emphasis on developing and supporting local brands. At the operational level, the Group’s activity is geared towards increasing production efficiency, increasing product quality and streamlining investment costs.

The Group’s overall strategy is to strengthen its leadership position in the South Eastern Europe’s paints and resins market.

https://www.policolor.ro/

History

In 2011, the company Orgachim AD celebrates 110th anniversary of its inception. The roots can be traced back to 1901, when the Company passes through many difficult years of economic crisis, regional and two world wars. The product range includes – paints, varnishes, enamels, primers, adhesives, electrical insulating varnishes, resins. The Company is the only manufacturer in the country of anhydrides and the largest producer of plasticizers and alkyd resins. Registered trademarks of Orgachim are: Facagen, Alutin, Balkyd, Ruviplast, Vinakol, Protecta, Mefisto, Leko, Hamelekon, Emanel, Blago, Deko Professional, Spirit, Casa Bella.

history

March, 1901

On 1.03.1901 Mr. Albert B. Iskovich enters into the Ruse Commercial Register a trade company Albert B. Iskovich, having its registered offices in the Town of Ruse. The main activity is referred to as the trade in jewellery goods. After several years of prosperity the sole owner Mr. Albert B. Iskovich seeks to expand its business.

history

January, 1903

On 1.01.1903 Mr. Albert Iskovich together with Mr. Israel M. Levi merge their companies to form an association under the name of Albert B. Iskovich & Levy. The two merchants from Ruse state in general the objectives of the association: A trade, agency and commission.

history

February, 1907

In the course of several years the Joint Venture is well developed and its capital stock is increased. In early 1907 the association purchases a property in the village of Slatina, near Sofia and on 5th March the same year its Sofia branch is opened.

history

March, 1909

On 3.04.1909 the company Iskovich & Levy develops into a limited partnership company together with the sole-member trading company Rafael Kamhi under a contract for duration of the company for four years and nine months. This is a turning point in the development of this association. The associates leave on the background the commercial operations and are primarily directed to production. The first step is to purchase land in October in the vicinity of Ruse in order to build production capacities.

history

April, 1910

At the beginning of 1910 the Company makes arrangements for permission to construct buildings with a production target. The same year the enterprise is oriented towards the production of paints and shoes polishes.

history

1911

The first massive industrial buildings are built complying with the legal norms established at that time, affecting the industrial production. The main production of enterprises in Ruse and Slatina is oriented to chemical products and metal packaging.

история

1912-1914

На „Изложение за състоянието на Русенски окръг” окръжният управител за промишленото развитие поставя предприятието „Искович и Леви” сред водещите фабрики в града.

история

1914-1923

Силна стопанска криза обхваща България следствие на войните и следвоенните икономически отношения. Това обаче не се оказва пагубно за сдружението „Искович Леви”, въпреки че през 1920 г. Рафаел Камхи си оттегля капиталите. През 1921 г. Искович също се оттегля от дружествената фирма съвсем за кратко. След връщането му в дружеството те правят още по-сериозни капиталовложения със закупуване на още имоти и технологично усъвършенстване на производствените процеси в предприятията за амбалаж, бои, лакове и кремове.

история

1926

След преодоляване на следвоенната криза на 15.01.1926г. „Искович и Леви” сключват договор за покупка на химическа фабрика „Ималин”АД София . След което те сключват договор с немската фирма „Шемикъл фабрик Айзендрат” за правото да произваеждат и продават марките „Ималин” и „Екстралин”, които съдържат широка гама производни, като боя за обувки, емулсии за почистване на метали, подови масла и др.

history

April,1928-1935

In late 1928 and early 1929 changes occur in the legal status of the Company. They apply and re-register the limited partnership as a shareholding company. So the efforts of different generations are brought together and it is one of the largest enterprises in Ruse. They satisfy the stipulations of the Law on promoting local industry and take advantage of its preferences in the enterprises in Ruse and Sofia.

история

1936-1938

Умира съоснователят на фирмата Израел Леви. През 1938г. умира прокуриста Иван Пенчев. Два месеца покъсно избухва пожар, който унищожава документацията на дружеството. Независимо от тези обстоятелства предприятието продължава своето технологично обновление. На пазара излиза новата синтетична боя „Феролит против метална корозия”.

история

Септември,1939-1941

Русенското предприятие е дооборудвано и разполага с литография, варилня за лакове и безир, целулозно отделение, отделения за земни бои и лакове, маслобойна за ленено масло и опаковъчна. Изгражда се собствена вътрешна електропреносна мрежа. Предприятието притежава два пътнически автомобила „Мерцедес” и Шевролет” и един мотор с кош. Военните действия в Европа променят рязко микроклимата за всички производствени и търговски фирми. Предприятията изпитват остър недостиг на вносни суровини. В средата на 1940г. общото събрание на „Искович и Леви” взема решение да се закрие фонда за ново машинно оборудване и да се разпредели като девидент. През декември на с.г. членовете на управителния съвет Алберт Искович и Манол Искович заедно със семействата си напускат Бъгария и емигрират в САЩ.

history

August,1942-1943

Due to the specific requirements of the Law on protection of the nation, the Management Board re-register the denomination of the Company and rename it to ''Iskovits & Levy''. Later in 1943 the shares of the individuals living in enemy countries according to that Law are aryanizated and pass into the hands of the State, which became the major shareholder. That same year significant changes occur in the Management Board and the Operational Management.

история

1944

На 18.06.1944 на седемнадесетото редовно годишно събрание се взема решение дружеството да се преименува на „Заводи за метали и химически произведения” АД, съответно на немски „Metall und Chemishe Werke”AG. През тази кризисна година дружеството изпитва остра нужда от недостиг на суровини за производството си. Въпреки това то реализира добри финансови резултати.

история

1945

На 2.03.1945 Предприятието се връща на бившите собственици а на 21.07.1945 се възстановява и наименованието на фирмата „Искович и Леви”.

история

1947-1950

Новата комунистическа власт национализира предприятието на 23.12.1947г. а на 16.09.1948г. преименува предприятието на Химически завод „Гаврил Генов”. През 1950г. са построени първите значими енергийни мощности-пароцентралата.

history

1951

The paint factory of Simon Hirsch passes to the SCF "Gavril Genov". The factory promotes the rationalization movement, and there are significant proposals with economic impact of over 600 000 BGN. being suspended the imports of expensive raw materials. Sharply hygiene and living conditions of employment are improved, in the factory canteen is offered free food.

история

1955-1956

Започва реконструкция на лаковото отделение. През 1956 за пръв път след Втората световна война се изнася продукция в чужбина – в Турция и Египет. Изкуствените лакови смоли фигурират като редовна заводска продукция, постепенно се внедряват алкидните смоли. Създават се нови асортименти-автомобилни бои и емайллакове, електроизолационни лакове, „Балкид-52” и „Балкид-54” и много други.

история

1959-1963

Създава се отдел проучване, който в последствие прераства в „База за техническо развитие”. През 1962 започва строителството на цех за карбоксиметилцелулоза(КМЦ) и на 1.05.1963г. е въведен в експлоатация. Приет е първият дългосрочен план за развитие до 1985г. Предприятието развива своята дейност на две индустриални площадки в Русе.

история

1965-1972

Започва реконструкция на Лаковия и Варилния цех, през 1967г. завършва строителството на цеха за Хаш киселина, а през 1969г. цеха за Железооксидни пигменти започва редовно производство. През февруари 1972г. започва основна реконструкция на цеховите от старата заводска площадка в западна промишлена зона.

история

1976-1979

Пуснати са в експлоатация модернизираните „Лаков и Варилен” цех. Завършва и строителството на цех „Ненаситени полиестерни смоли. През 1979г. започва редовно производство и цех „Фталов анхидрид”

история

1980-1989

Периода на 80-те години се характеризира със засилен стремеж към преоборудване и въвеждане на нови технологии, касаещи достигане качества на продукцията на световно ниво. Именно тези нововъведения определят и значителен ръст на износа и намаляване на вносните суровини. През 1982г. се сключва договор с “BASF” за закупуване лиценз и внедряване на съвременна автоматизирана система за управление на технологичните процеси. Благодарение на тези нововъведения се произвежда фталов анхидрид отговарящ на световнити изисквания за качество. От отпадъчните води се извлича малеинов анхидрит, като по този начин се спира вносът му. Закупена е и нова автоматична система за производство на амбалаж от ф. „Сабатие” с което се спестяват значителни средства от външни доставки.

история

Февруари,1990-1995

1990г. дружесвото многократно променя своя правен статут в началото се пререгистрира като дъщерно дружество на ДФ”Полихим” Девня, 1991г е пеобразувано на еднолично дружество с ограничена отговорност а от 1993 името на дружеството е променено от „Гаврил Генов” на „Оргахим ЕООД. Две години по-късно то вече е еднолично акционерно дружество а именно „Оргахим”ЕАД.

history

1996

In 1996 by Order of the Minister of Industry the capital is reduced by the invalidation of 2 054 shares. The Company is included in the privatization list with 25%, as the State reserves the right to managed by 75%. In 1997 the Company is already a shareholding. The year 1998 is a turning point in the development of the company on 10th October its overall privatization takes place and it is controlled entirely by private capital. The main shareholder is Whitebeam Holdings Limited having its registered offices in Malta owned by the company Policolor - Romania

history

2000-2003

After the general economic stagnation and the inflationary process uncontrolled by the State in the years 1996, 1997, Orgachim AD gradually regains its production rate. Important steps have been made in the years 2001-2003 for the registration of trademarks: "Leko", "Hamelekon", "Emmanel", "Mephisto", "Protecta", "Interin" The company fulfils the requirements of many international standards ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, and holds certificates of registration.

history

2005-2008

Years of economic growth follow. Commercial structures are formed in all major towns of the country. The "Leko" brand is successfully promoted in the market, and in addition is initiated also the equipment of shops in the country with tinting system of Hamelekon which allows tinting of interior and exterior paints and varnishes. Gradually a team is formed that imposes the products for professional use of the Deko Professional brand. An installation is built for production of dry building mixtures. The decorative plasters - being the most significant at the market - are developed and introduced, so in this way the thermal insulation system of "DEKO THERM" is completed. The company receives a certificate of membership in the global initiative "Responsible Care" of the Bulgarian Chamber of Chemical Industry. In 2007 the highest annual turnover is achieved - the market share in this segment reaches nearly 35%. Many new brands are registered including those that are available for export: "Dekocasa", "Casa Bella", "Spirit", "AQUA", "Deko Professional", "Blago", "Alutin". Exports of goods reach 60% of the total turnover.

history

2009- TO PRESENT

At the beginning of 2009 some structural changes are started aiming to optimize the production, trade and service activities. An important step is made in upgrading the production capacity; a new automated system is installed for producing water-dispersion paints, along with an automatic filling system. Thanks to these and many other improvements the Company has the ability to meet the increased production needs after taking the entire production of architectural paints and coatings from Policolor - Romania. The company is working on many projects related to optimizing the energy system, warehouse, improving the infrastructure and domestic and sanitary conditions. Factory site, manufacturing units and office buildings acquire a European appearance.

history

2009- TO PRESENT

An important task for Orgachim AD is the protection of nature and human. In this context, by meeting the latest requirements of Directive 2004/42/EC of the European Parliament and the Council of Europe to reduce volatile organic compounds (VOCs), the company for the first time presents to the market its renewed production meeting those standards. On 1.03.2010 the project EuroBioRef, coordinated CNRS - France is started. Orgachim AD is one of 28 partners from 14 different countries participating therein. The Project deals with the whole process of transformation of biomass from agricultural production to the field of final commercial products. Orgachim AD supports the women's basketball team in the town Dunav 8806, which in 2011 wins the Cup of Bulgaria. In the same year, the Executive Director of Orgachim AD Mr. Achille Bardelli, received by the mayor Mr. Bozhidar Yotov a honorary diploma and a medal for contribution to the economic development and the active support for sport in the town.

history

1901

March, 1901

On 1.03.1901 Mr. Albert B. Iskovich enters into the Ruse Commercial Register a trade company Albert B. Iskovich, having its registered offices in the Town of Ruse. The main activity is referred to as the trade in jewellery goods. After several years of prosperity the sole owner Mr. Albert B. Iskovich seeks to expand its business.

history

1903

January, 1903

On 1.01.1903 Mr. Albert Iskovich together with Mr. Israel M. Levi merge their companies to form an association under the name of Albert B. Iskovich & Levy. The two merchants from Ruse state in general the objectives of the association: A trade, agency and commission.

history

1907

February, 1907

In the course of several years the Joint Venture is well developed and its capital stock is increased. In early 1907 the association purchases a property in the village of Slatina, near Sofia and on 5th March the same year its Sofia branch is opened.

history

1909

March, 1909

On 3.04.1909 the company Iskovich & Levy develops into a limited partnership company together with the sole-member trading company Rafael Kamhi under a contract for duration of the company for four years and nine months. This is a turning point in the development of this association. The associates leave on the background the commercial operations and are primarily directed to production. The first step is to purchase land in October in the vicinity of Ruse in order to build production capacities.

history

1910

April, 1910

At the beginning of 1910 the Company makes arrangements for permission to construct buildings with a production target. The same year the enterprise is oriented towards the production of paints and shoes polishes.

history

1911

1911

The first massive industrial buildings are built complying with the legal norms established at that time, affecting the industrial production. The main production of enterprises in Ruse and Slatina is oriented to chemical products and metal packaging.

история

1912-14

1912-1914

На „Изложение за състоянието на Русенски окръг” окръжният управител за промишленото развитие поставя предприятието „Искович и Леви” сред водещите фабрики в града.

история

1914-23

1914-1923

Силна стопанска криза обхваща България следствие на войните и следвоенните икономически отношения. Това обаче не се оказва пагубно за сдружението „Искович Леви”, въпреки че през 1920 г. Рафаел Камхи си оттегля капиталите. През 1921 г. Искович също се оттегля от дружествената фирма съвсем за кратко. След връщането му в дружеството те правят още по-сериозни капиталовложения със закупуване на още имоти и технологично усъвършенстване на производствените процеси в предприятията за амбалаж, бои, лакове и кремове.

история

1926

1926

След преодоляване на следвоенната криза на 15.01.1926г. „Искович и Леви” сключват договор за покупка на химическа фабрика „Ималин”АД София . След което те сключват договор с немската фирма „Шемикъл фабрик Айзендрат” за правото да произваеждат и продават марките „Ималин” и „Екстралин”, които съдържат широка гама производни, като боя за обувки, емулсии за почистване на метали, подови масла и др.

history

1928-35

April,1928-1935

In late 1928 and early 1929 changes occur in the legal status of the Company. They apply and re-register the limited partnership as a shareholding company. So the efforts of different generations are brought together and it is one of the largest enterprises in Ruse. They satisfy the stipulations of the Law on promoting local industry and take advantage of its preferences in the enterprises in Ruse and Sofia.

история

1936-38

1936-1938

Умира съоснователят на фирмата Израел Леви. През 1938г. умира прокуриста Иван Пенчев. Два месеца покъсно избухва пожар, който унищожава документацията на дружеството. Независимо от тези обстоятелства предприятието продължава своето технологично обновление. На пазара излиза новата синтетична боя „Феролит против метална корозия”.

история

1939-41

Септември,1939-1941

Русенското предприятие е дооборудвано и разполага с литография, варилня за лакове и безир, целулозно отделение, отделения за земни бои и лакове, маслобойна за ленено масло и опаковъчна. Изгражда се собствена вътрешна електропреносна мрежа. Предприятието притежава два пътнически автомобила „Мерцедес” и Шевролет” и един мотор с кош. Военните действия в Европа променят рязко микроклимата за всички производствени и търговски фирми. Предприятията изпитват остър недостиг на вносни суровини. В средата на 1940г. общото събрание на „Искович и Леви” взема решение да се закрие фонда за ново машинно оборудване и да се разпредели като девидент. През декември на с.г. членовете на управителния съвет Алберт Искович и Манол Искович заедно със семействата си напускат Бъгария и емигрират в САЩ.

history

1942-43

August,1942-1943

Due to the specific requirements of the Law on protection of the nation, the Management Board re-register the denomination of the Company and rename it to ''Iskovits & Levy''. Later in 1943 the shares of the individuals living in enemy countries according to that Law are aryanizated and pass into the hands of the State, which became the major shareholder. That same year significant changes occur in the Management Board and the Operational Management.

история

1944

1944

На 18.06.1944 на седемнадесетото редовно годишно събрание се взема решение дружеството да се преименува на „Заводи за метали и химически произведения” АД, съответно на немски „Metall und Chemishe Werke”AG. През тази кризисна година дружеството изпитва остра нужда от недостиг на суровини за производството си. Въпреки това то реализира добри финансови резултати.

история

1945

1945

На 2.03.1945 Предприятието се връща на бившите собственици а на 21.07.1945 се възстановява и наименованието на фирмата „Искович и Леви”.

история

1947-50

1947-1950

Новата комунистическа власт национализира предприятието на 23.12.1947г. а на 16.09.1948г. преименува предприятието на Химически завод „Гаврил Генов”. През 1950г. са построени първите значими енергийни мощности-пароцентралата.

history

1951

1951

The paint factory of Simon Hirsch passes to the SCF "Gavril Genov". The factory promotes the rationalization movement, and there are significant proposals with economic impact of over 600 000 BGN. being suspended the imports of expensive raw materials. Sharply hygiene and living conditions of employment are improved, in the factory canteen is offered free food.

история

1955-56

1955-1956

Започва реконструкция на лаковото отделение. През 1956 за пръв път след Втората световна война се изнася продукция в чужбина – в Турция и Египет. Изкуствените лакови смоли фигурират като редовна заводска продукция, постепенно се внедряват алкидните смоли. Създават се нови асортименти-автомобилни бои и емайллакове, електроизолационни лакове, „Балкид-52” и „Балкид-54” и много други.

история

1959-63

1959-1963

Създава се отдел проучване, който в последствие прераства в „База за техническо развитие”. През 1962 започва строителството на цех за карбоксиметилцелулоза(КМЦ) и на 1.05.1963г. е въведен в експлоатация. Приет е първият дългосрочен план за развитие до 1985г. Предприятието развива своята дейност на две индустриални площадки в Русе.

история

1965-72

1965-1972

Започва реконструкция на Лаковия и Варилния цех, през 1967г. завършва строителството на цеха за Хаш киселина, а през 1969г. цеха за Железооксидни пигменти започва редовно производство. През февруари 1972г. започва основна реконструкция на цеховите от старата заводска площадка в западна промишлена зона.

history

1976-79

1976-1979

Modernized Varnishes and Resins workshops are put into operation. The construction of Unsaturated polyester resins workshop is ended. In 1979 begin the regular production of the Phthalic anhydride workshop.

история

1980-89

1980-1989

Периода на 80-те години се характеризира със засилен стремеж към преоборудване и въвеждане на нови технологии, касаещи достигане качества на продукцията на световно ниво. Именно тези нововъведения определят и значителен ръст на износа и намаляване на вносните суровини. През 1982г. се сключва договор с “BASF” за закупуване лиценз и внедряване на съвременна автоматизирана система за управление на технологичните процеси. Благодарение на тези нововъведения се произвежда фталов анхидрид отговарящ на световнити изисквания за качество. От отпадъчните води се извлича малеинов анхидрит, като по този начин се спира вносът му. Закупена е и нова автоматична система за производство на амбалаж от ф. „Сабатие” с което се спестяват значителни средства от външни доставки.

история

1990-95

Февруари,1990-1995

1990г. дружесвото многократно променя своя правен статут в началото се пререгистрира като дъщерно дружество на ДФ”Полихим” Девня, 1991г е пеобразувано на еднолично дружество с ограничена отговорност а от 1993 името на дружеството е променено от „Гаврил Генов” на „Оргахим ЕООД. Две години по-късно то вече е еднолично акционерно дружество а именно „Оргахим”ЕАД.

history

1996

1996

In 1996 by Order of the Minister of Industry the capital is reduced by the invalidation of 2 054 shares. The Company is included in the privatization list with 25%, as the State reserves the right to managed by 75%. In 1997 the Company is already a shareholding. The year 1998 is a turning point in the development of the company on 10th October its overall privatization takes place and it is controlled entirely by private capital. The main shareholder is Whitebeam Holdings Limited having its registered offices in Malta owned by the company Policolor - Romania

history

2000-03

2000-2003

After the general economic stagnation and the inflationary process uncontrolled by the State in the years 1996, 1997, Orgachim AD gradually regains its production rate. Important steps have been made in the years 2001-2003 for the registration of trademarks: "Leko", "Hamelekon", "Emmanel", "Mephisto", "Protecta", "Interin" The company fulfils the requirements of many international standards ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, and holds certificates of registration.

history

2005-08

2005-2008

Years of economic growth follow. Commercial structures are formed in all major towns of the country. The "Leko" brand is successfully promoted in the market, and in addition is initiated also the equipment of shops in the country with tinting system of Hamelekon which allows tinting of interior and exterior paints and varnishes. Gradually a team is formed that imposes the products for professional use of the Deko Professional brand. An installation is built for production of dry building mixtures. The decorative plasters - being the most significant at the market - are developed and introduced, so in this way the thermal insulation system of "DEKO THERM" is completed. The company receives a certificate of membership in the global initiative "Responsible Care" of the Bulgarian Chamber of Chemical Industry. In 2007 the highest annual turnover is achieved - the market share in this segment reaches nearly 35%. Many new brands are registered including those that are available for export: "Dekocasa", "Casa Bella", "Spirit", "AQUA", "Deko Professional", "Blago", "Alutin". Exports of goods reach 60% of the total turnover.

history

2009- TO PRESENT

2009- TO PRESENT

At the beginning of 2009 some structural changes are started aiming to optimize the production, trade and service activities. An important step is made in upgrading the production capacity; a new automated system is installed for producing water-dispersion paints, along with an automatic filling system. Thanks to these and many other improvements the Company has the ability to meet the increased production needs after taking the entire production of architectural paints and coatings from Policolor - Romania. The company is working on many projects related to optimizing the energy system, warehouse, improving the infrastructure and domestic and sanitary conditions. Factory site, manufacturing units and office buildings acquire a European appearance.

history

2009- TO PRESENT

2009- TO PRESENT

An important task for Orgachim AD is the protection of nature and human. In this context, by meeting the latest requirements of Directive 2004/42/EC of the European Parliament and the Council of Europe to reduce volatile organic compounds (VOCs), the company for the first time presents to the market its renewed production meeting those standards. On 1.03.2010 the project EuroBioRef, coordinated CNRS - France is started. Orgachim AD is one of 28 partners from 14 different countries participating therein. The Project deals with the whole process of transformation of biomass from agricultural production to the field of final commercial products. Orgachim AD supports the women's basketball team in the town Dunav 8806, which in 2011 wins the Cup of Bulgaria. In the same year, the Executive Director of Orgachim AD Mr. Achille Bardelli, received by the mayor Mr. Bozhidar Yotov a honorary diploma and a medal for contribution to the economic development and the active support for sport in the town.

Team

Our specialists will answer your questions

What are we doing

Произвеждаме покрития за защита и декорация от над 115 години.

Създаваме цветната среда за дома, устойчивите решения за строителството, дълготрайната протекция в индустрията и прецизните нюанси за авторепаратура.

Водим химическата индустрия към постоянно развитие и непрекъснато се опитваме да предоставим добавена полза за обществото.

How we work

Mission

Through our products we guarantee the satisfaction of our clients and partners for the quality, durability, effectiveness and beauty of the color, flexibility of our offers and their profitability. Our business plans, innovations and technologies used in production are designated to assure a constant increase of competitiveness in the market and add value to the company towards the benefits of our share holders and our community, permanently caring about people’s health and protecting the environment.

Vision

We want Policolor – Orgachim for our partners, clients, competitors and investors to be one of the most appreciated and a respected company that produces paints and lacquers in South-East Europe. Our vision establishes the outlines and frames to integrate the activities of the company to be able to realize a sustainable increase.

Mission

Through our products we guarantee the satisfaction of our clients and partners for the quality, durability, effectiveness and beauty of the color, flexibility of our offers and their profitability. Our business plans, innovations and technologies used in production are designated to assure a constant increase of competitiveness in the market and add value to the company towards the benefits of our share holders and our community, permanently caring about people’s health and protecting the environment.

Vision

We want Policolor – Orgachim for our partners, clients, competitors and investors to be one of the most appreciated and a respected company that produces paints and lacquers in South-East Europe. Our vision establishes the outlines and frames to integrate the activities of the company to be able to realize a sustainable increase.

Corporate Social Responsibility

Environmentally friendlier and sustainable solutions
Renovating communities buildings
Promoting the power of colours
Ensuring the safety of drivers and pedestrians

Certificates

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

COMPLEX PERMIT

COMPLEX PERMIT

RESPONSIBLE CARE

УДОСТОВЕРЕНИЕ БУЛЕКОПАК​

ЧЛЕН НА БАИС

Този сайт използва модули за „бисквитки/ cookies“

Ние ги използваме, за да персонализираме съдържанието, да се свързваме със социалните мрежи и за да знаем колко хора ни посещават и от какво се интересуват. Ние споделяме информация за използването на нашия сайт също така и с нашите партньори от социалните медии, рекламата и анализите, които могат да ги комбинират с друга информация, която Вие предоставяте или която е била събрана в резултат от използването на нашия уебсайт. Политика за поверителност.