ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „ВЗЕМИ ДВЕ, ПЛАТИ ЕДНО“

Промоцията “Вземи две, плати едно” (“Промоцията”) се организира и провежда от “Оргахим” АД, (наричан по-долу “Организатор”). Участниците в Промоцията се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на следния интернет адрес – https://www.orgachim.bg/category/novini-orgachim/

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя Официалните Правила, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет адрес: https://www.orgachim.bg/category/novini-orgachim/. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на посочения интернет адрес за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за извършени промени.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и важи единствено във фирмените магазини на Организатора.

СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията е валидна от 13.07.2020 г. до 13.09.2020 г. включително или до изчерпване на количествата.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всяко физическо или юридическо лице, закупило продукт, участващ в промоцията.

СТОКИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИЯТА

– Леко Аqua Gloss акрилатна боя гланц 700 мл. (без значение от цвета)

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

При закупуване от фирмен магазин на Организатора на четен брой Леко Aqua Gloss акрилатна боя гланц 700 мл. (без значение от цвета) всеки участник заплаща на каса стойността на половината от закупените продукти. Количествата от всеки цвят са ограничени.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Официални правила не важат при онлайн пазаруване.

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес https://www.orgachim.bg/category/novini-orgachim/ за периода на Промоцията. Допълнителна информация може да бъде получена на тел. +359 82 886222 между 08:30-17:00 в работни дни, с изключение на тези обявени за официални празници.

Включвайки се в Промоцията, Участниците дават съгласието си да бъдат задължени към настоящите Официални Правила и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

Avant de prendre cialis, un examen médicale est nécessaire car ce médicament ne peut pas être utiliser par tous et des effets secondaires peuvent apparaître chez certains hommes Viagra, Cialis, Levitra pas cher. Acheter du Cialis Générique Tadalafil 10, 20mg sans ordonnance en pharmacie. www.cialispascherfr24.com Cette vasodilatation permet.

Leave a Reply

Този сайт използва модули за “бисквитки/ cookies”

Ние ги използваме, за да персонализираме съдържанието, да се свързваме със социалните мрежи и за да знаем колко хора ни посещават и от какво се интересуват. Ние споделяме информация за използването на нашия сайт също така и с нашите партньори от социалните медии, рекламата и анализите, които могат да ги комбинират с друга информация, която Вие предоставяте или която е била събрана в резултат от използването на нашия уебсайт.Политика за поверителност