Огнезащитни покрития за метални конструкции

В днешни дни, голяма част от многоетажните сгради, спортни, складови, производствени и всякакъв вид помещения се проектират и изграждат на базата на метални конструкции, състоящите се от множество на брой и различни по вид греди и колони от структурна стомана.

Осигуряването на максимална защита на сградите в случай на пожар е регламентирано в европейските норми за проектиране и строителство, и е основен етап в подбора на влаганите материали. Въпреки, че стоманените профили са негорими, те също трябва да бъдат защитени, тъй като изложени на висока температура те губят своята здравина и товароносимост. В случай на пожар, стоманените елементи могат да достигнат критична температура от 500°С само в рамките на 5 минути, при тази температура профилите губят своята носеща способност и това е причина за катастрофални последици и срутвания.

Основна грижа в такива обстоятелства е защитата на профили от прегряване в рамките на определен времеви интервал необходим за евакуация на сградата, спрямо нейното предназначение и вътрешно разпределение.

Съществуват различни методи за пасивна защита от пожар на стоманените конструкции, като един от основите е полагане на специални покрития, реагиращи при висока температура и осигуряващи нужната изолация на стоманата от агресивно покачващата се външна температура. В зависимост от типа на профила и нужното време за огнезащита, предварително се нанася необходимата дебелина от специфичното покритие, което при висока температура многократно увеличава обема си и по този начин служи като бариера между огъня и стоманата. В комбинация с подходящи грундове и финишни покрития, огнезащитните покрития осигуряват антирозионна защита, дълготраен експлоатационен период и естетически вид на сградите.

Без категория
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *