Защита от корозия

Корозията нанася значителни щети на материалните активи, свеждащи се не само до материални загуби, но в доста случаи и с инциденти застрашаващи  човешкия живот- разрушаване на сгради, инфраструктурни обекти и съоръжения. В годишен мащаб загубите причинени от корозия възлизат на 3 до 4% процента от Брутния вътрешен продукт на икономиките в развитите държави, и достигат до 7-8% в по-слабо развитите и развиващите се икономики. По изчисления на водещи институти в областта на корозията, паричните загуби достигат до 3,300 милиарда USD на годишна база в световен мащаб.

Един от най-често срещаните методи за борба с корозията е защитата посредством нанасяне на органични покрития в течна форма, посредством специализирана техника или конвенционални инструменти. В зависимост от средата на експлоатация се прилагат различни по химичен състав грундове, междинни и финиши покрития в системи от един до няколко слоя.  Съществена роля за дълготрайността на използваната система оказва и дебелината на сухия филм, който се нанася. В случай на агресивна среда, високи нива на влага и замърсяване, номиналната дебелина на сухото покритие достига до 300 и повече микрона.

За да се постигне необходимото ниво на антикорозионна защита, спрямо средата и климата, в които биват използвани, системите от покрития се подлагат на различни тестове и изпитания – излагане на солена мъгла, потапяне в разтвор на натриев хлорид, устойчивост на ултравиолетови лъчи и абразия, устойчивост на разтвори с различна концентрация.

Без категория
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *